Formålet med arbeidet var å identifisere risikofaktorer for overordnet og årsaksspesifikk dødelighet, kvalitetsnedgradering ved slakt, og redusert prestasjon ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen. Foto: Rene Alvestad
Formålet med arbeidet var å identifisere risikofaktorer for overordnet og årsaksspesifikk dødelighet, kvalitetsnedgradering ved slakt, og redusert prestasjon ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen. Foto: Rene Alvestad

Identifiserer risikofaktorer ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen

René Alvestads doktorgradsarbeide konkluderer med at analyse av produksjonsdata kan være et verdifullt verktøy for å identifisere risikofaktorer for redusert prestasjon i lakseoppdrett.

Publisert Sist oppdatert

Avhandlingen er basert på analyser av produksjonsdata fra kommersielt lakseoppdrett i Nord-Norge. Formålet med arbeidet var å identifisere risikofaktorer for overordnet og årsaksspesifikk dødelighet, kvalitetsnedgradering ved slakt, og redusert prestasjon ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

Man fant at sjøsetting av smolt med en høyere snittvekt var forbundet med forøket dødelighet grunnet både hjerterelaterte sykdommer (HSMB/CMS) og munnråte.

René Alvestads doktorgradsarbeide konkluderer med at analyse av produksjonsdata kan være et verdifullt verktøy for å identifisere risikofaktorer for redusert prestasjon i lakseoppdrett. Foto: Privat.
René Alvestads doktorgradsarbeide konkluderer med at analyse av produksjonsdata kan være et verdifullt verktøy for å identifisere risikofaktorer for redusert prestasjon i lakseoppdrett. Foto: Privat.

- En forøket dødelighet grunnet munnråte var også forbundet med sjøsetting av smolt ved lave og fallende sjøvannstemperaturer. Mekanisk avlusning bidro til forøket generell dødelighet og dødelighet grunnet hjerterelaterte sykdommer, heter det i en pressemelding fra NMBU.

Man fant videre at vintersår var den viktigste årsaken til nedklassing ved slakt og en vedvarende årsak til dødelighet i sjøvannsfasen av produksjonen.

- Produksjonssykluser med registrert dødelighet tilskrevet munnråte tidlig i sjøvannsfasen hadde høyere dødelighet som følge av vintersår under den første vinteren i sjøen. Mørke flekker ("melaninflekker") var den nest viktigste årsaken til nedklassing ved slakt og var forbundet med forekomst av dødelighet som følge av hjerterelaterte sykdommer, heter det i pressemeldingen.

- Arbeidet viser at innsamling og analyse av produksjonsdata kan være et verdifullt verktøy for å identifisere risikofaktorer for redusert fiskevelferd og kvalitetsreduksjon i kommersielt lakseoppdrett, konkluderes det.