Dhamotharan Kannimuthu forsvarer sin avhandling tirsdag 10. desember. Foto Øystein Klakegg
Dhamotharan Kannimuthu forsvarer sin avhandling tirsdag 10. desember. Foto Øystein Klakegg

Har funnet ny variant av utbredt fiskevirus

I sin doktorgradsavhandling konkluderer Dhamotharan Kannimuthu med at varianten av viruset PRV som rammer regnbueørret, er en ny sub-type av PRV. Dette er viktig kunnskap for oppdrettsnæringen.

Publisert

Hjerte- og skjelettmuskel-betennelse (HSMB) er den vanligste virussykdommen i norsk lakseoppdrett. Sykdommen ble første gang påvist hos oppdrettslaks i Norge i 1999. Senere ble det vist at viruset Piscine orthoreovirus (PRV) er årsaken til HSMB.

Viruset har utviklet seg

Denne studien har vist at prøver fra 1988, altså mer enn 10 år før HSMB ble påvist første gang, inneholdt PRV. Det vil si at viruset var her lenge før sykdommen HSMB dukket opp. Derfor antar man at viruset har blitt mer virulent. Det vil si at det har ervervet evnen til å gi HSMB. Kannimuthu har i studien identifisert genetiske trekk ved PRV som er koblet til evnen til å fremkalle HSMB. PRV har et segmentert genom, eller arvestoff, og hvis en fisk blir infisert av flere stammer av PRV, kan ulike virusstammer utveksle genetiske segmenter. Dette er en viktig faktor for evolusjonen av PRV.

Ny virus-variant

En annen variant av PRV ble funnet i regnbueørret. Etter sekvensering av genomet og sammenlikning med andre virus, fant Kannimuthu at regnbueørret-PRV er en egen subtype av viruset, og har gitt det navnet PRV-3. Gjennom et eksperimentelt smitteforsøk fant Kannimuthu at PRV-3 kan gi moderat hjertemuskelbetennelse i regnbueørret. Studien fant at det er forskjell mellom de ulike subtypene av PRV når det gjelder infeksjon og den immunresponsen de induserer.

Denne nye kunnskapen vil være nyttig for oppdrettsnæringen når det kommer til diagnostikk og sykdomskontroll. De ulike stammene av PRV og deres ulike egenskaper vil kunne bidra til å belyse molekylære mekanismer i sykdomsutviklingen samt virusets virulensmarkører.

Dhamotharan Kannimuthu forsvarer sin avhandling "Molecular characterization of Piscine orthoreovirus (PRV) and its pathogenesis in salmonids" tirsdag 10. desember.