Veileder Kjell Arne Rørvik er en dedikert professor som har jobbet med å løse utfordringer i næringa i over 40 år. I 2019 gir han stafettpinnen videre til Dessen (til høyre). Foto: Helge Skodvin©Nofima.
Veileder Kjell Arne Rørvik er en dedikert professor som har jobbet med å løse utfordringer i næringa i over 40 år. I 2019 gir han stafettpinnen videre til Dessen (til høyre). Foto: Helge Skodvin©Nofima.

Forholdet mellom fett og protein styrer vekst

Forsker Jens-Erik Dessen har studert hva oppdrettslaksen bør spise i sjø for å vokse fort, og tolerere sykdom bedre. Dessen disputerer for doktorgraden 12. desember på Ås.

Publisert

I utgangspunktet vil oppdretter prøve å få mest mulig ut av fôret og fisken. Men oppdretter er prisgitt miljøet rundt anlegget, driftsform, smoltkvalitet og smitte, og der er det stor variasjon landet over.

Dette har vært tilnærmingen i doktorgradsarbeidet til Jens-Erik Dessen, godt veiledet av professor Kjell-Arne Rørvik, skriver Nofima i en pressemelding.

Alle forsøkene har blitt gjort i merder i tre regioner fra sør til nord.

- For å se sammenhenger varer ofte forsøkene opptil ett og et halvt år. Dette gir oss et unikt innblikk i hvordan forandringer i miljø, fôr og fisk påvirker produksjonen, sier Dessen.

Oppgaven hans var å se hvordan forholdet mellom fett og protein i fôret påvirker vekst, fôrutnyttelse, helse, kvalitet og fettdeponering hos oppdrettslaks. En hensikt var også å finne den riktige balansen mellom fett og protein i fôret relatert til årstid og sykdomsrisiko.

Tre råd

Han har gjort fire studier i doktorgraden, og har tre generelle råd å gi oppdrettere:

- Fra utsett og til og med første høst i sjø bør vårutsatt smolt ha proteinrikt fôr med nok energi for å kunne sikre optimal vekst og fôrutnyttelse.

- For høstutsatt smolt i Sør-Norge er risikoen høy for at man får utbrudd av PD (pankreas disease) første vår i sjø. For utsatte lokaliteter har et regime med mer protein og mindre fett, fra vårjevndøgn og ut sommeren vist seg å nesten halvere dødelighet, samt øke veksten.

- Et for høyt fettinnhold i fisken, spesielt ved inngangen til høsten, reduserer vekstpotensialet over tid.

Forsøkene er gjort i småskala merder på forskningsstasjon på Averøy, og i storskala merder på Nofimas forskningskonsesjoner i sør-, midt-, og Nord-Norge. Med denne kombinasjonen får forskningen både akademisk tyngde og praktisk relevans for næringen.

Nofimas samarbeidspartnere i forsøkene har vært Blom fiskeoppdrett AS, Nordlaks oppdrett AS, Lerøy Midt og BioMar. Forskningen er finansiert av Nofima, mens småskalaforsøkene er delfinansiert av FHF og Havsbrún.

Om doktoranden

Jens-Erik Dessen er 32 år fra Røyken og har mastergrad i akvakultur fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dessen har jobbet seks år i Nofima med forskning innen fiskeernæring. Dessen disputerer 12. desember kl. 12:15 på engelsk med avhandlingen «Vekst, fôrutnyttelse, helse og biometriske parametere hos Atlantisk laks (Salmo salar L.) – Effekt av protein-til-fett forholdet i fôret og fettinnholdet i laksen». Tema for prøveforelesningen er “ Novel protein ingredients in salmon feeds – opportunities and threats”. Veiledere på doktorgraden har vært professor Kjell Arne Rørvik (hovedveileder), professor Magny S. Thomassen, professor Turid Mørkøre, Dr. Bjarne Hatlen og professor Bente S. Ruyter.