Sverre Bang Småge disputerer 06.12.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Foto: Øyvind Brevik
Sverre Bang Småge disputerer 06.12.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Foto: Øyvind Brevik

Doktorgrad: Tenacibaculose i norsk oppdrettslaks

Sverre Bang Småge disputerer 06.12.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Tenacibaculosis in Norwegian farmed Atlantic salmon”

Publisert

Tenacibaculose er en sårsykdom som opptrer hos en rekke økonomisk viktige fiskearter i oppdrett verden over, og er forårsaket av bakterier kalt Tenacibaculum. I norsk lakseoppdrett har disse bakteriene i økende grad blitt assosiert med utbrudd av sår hos laksesmolt kort tid etter utsett i merder i sjø. Sykdommen utgjør derfor et viktig helse- og velferdsproblem for laksen, i tillegg at det påfører oppdretter økonomisk tap som følger av dødelighet og nedklassifisering ved slakt.

Øke kunnskapen

Hovedmålet med dette PhD-prosjektet har derfor vært å øke kunnskapen om Tenacibaculum-bakteriene og deres rolle i sårutvikling hos oppdrettslaks i Norge.

Fra undersøkelser av utbrudd av tenacibaculose i oppdrettsanlegg ble det klart at særlig én type Tenacibaculum-bakterie ofte ble identifisert. Denne bakterien ble så beskrevet som en ny art: Tenacibaculum finnmarkense. Ved to utbrudd ble det observert store mengder små maneter (Dipleurosoma typicum) i og rundt merdene. Undersøkelser viste at disse sannsynligvis ikke var vektorer for T. finnmarkense, men at de gjorde utbruddene mer alvorlige ved å skade laksens hud.

Smitteforsøk gjennomført i løpet av dette PhD-prosjektet har for første gang vist at T. finnmarkense er den sykdomsgivende bakterien som forårsaker tenacibaculose hos laksesmolt. Disse forsøkene har også vist at det er forskjeller i ulike T. finnmarkense-stammer sine evner til å gi sykdom, samt at bakterien ikke smitter enkelt fra fisk til fisk. På grunn av suksessen med å bruke helcelle-inaktiverte vaksiner mot bakterielle sykdommer i norsk lakseoppdrett, ble effekten av en lignende vaksine testet i dette prosjektet. Selv om vaksinen ga immunrespons hos laksen, viste det seg at den ikke ga noen beskyttende effekt i forsøk. Fremtidig forskning må fokusere på å utvikle verktøy som kan bidra til å løse utfordringene med tenacibaculose i norsk lakseoppdrett.

Personalia

Sverre Bang Småge fullførte profesjonsstudiet i Fiskehelse ved Universitetet i Bergen i 2014. Siden 2014 har han vært ansatt som klinisk forsker i Cermaq Group As sin forskningsavdeling i Bergen. I perioden 2014-2018 har han fullført arbeidet med en Nærings-PhD ved Universitetet i Bergen. Dette arbeidet ble delvis finansiert av Norges Forskningsråd og i samarbeid med PHARMAQ AS.