mai 2021 inngjekk Leirvik AS kontrakt med Ecomerden om levering av den første  «Ecomerden R30» - fabrikkert av Leirvik AS på verftet i Aslaksvik, Stord. Foto: Fredrik Kyrkjebø
mai 2021 inngjekk Leirvik AS kontrakt med Ecomerden om levering av den første  «Ecomerden R30» - fabrikkert av Leirvik AS på verftet i Aslaksvik, Stord. Foto: Fredrik Kyrkjebø

Leirvik AS og Ecomerden har inngått 5-årig avtale

Leirvik og Ecomerden har inngått ein 5-årig samarbeidsavtale om fabrikasjon av Ecomerden  sine lukka anlegg for produksjon av laks i sjø.

Publisert

Avtalen er starten på eit langsiktig samarbeid  med levering av den patenterte merdkonstruksjonen, både nasjonalt og internasjonalt. Leirvik AS sin kompetanse og kapasitet til bygging av aluminium og leveranse av prosjekt passar fint  inn med Ecomerden si løysing for lukka merdar i sjø.  

I mai 2021 inngjekk Leirvik AS kontrakt med Ecomerden om levering av den første  «Ecomerden R30» - fabrikkert av Leirvik AS på verftet i Aslaksvik, Stord. Denne er no klar for  levering til Eide Fjordbruk i midten av september. 

Neste leveranse er allereie signert med levering i starten av januar 2022.  

- Leirvik AS har ein unik ekspertise på prosjektering, bygging og prosjektgjennomføring på  store konstruksjonar i aluminium, som me no tar med oss inn i vår strategiske satsing mot  Akvakultur. Me er difor svært glade for denne første leveransen, og ser fram til komande  samarbeid og levering av fleire, seier administrerande direktør Helge Gjøsæter.