jørgen tegdan ecotone tekmar 2015

Kan slippe håndtering av fisk med ny lusetellings-metode

Jørgen Tegdan fra Ecotone, driver med hyperspektral avbildning av  havgrunnen. I et pilotprosjekt med FHF, har bedriften sett nærmere på om metoden også kan brukes til lusetelling. Resultatene fra prosjektet presenterte han under Tekmar, og de er så langt lovende.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hypespektral avbildning er en etablert teknologi for fjernmåling fra satellitt og fly. Metoden måler mange smale bånd av lys, i praksis alle bølgene som ses.

Les også: Klassifisering og telling av lus – ny teknologi testes

- Det er først og fremst utviklet for havgrunns-avbildning. Den måler mengde lys på forskjellige bølgelengder. Typisk installert på en ROV, forklarer Tegdan.

- Lyset som måles kan sammenlignes med et bibliotek. Lyset er unikt for materialet. Gjenkjenner man bølgelengdene kan man lage et kart over bunnen. Så er spørsmålet om vi kan bruke dette på laks så man slipper å telle manuelt. Vi har derfor sett på om vi kan detektere lus og klassifisere de på levende og død fisk, samt nøytral bakgrunn i luft, opplyser han.

Tegdan viser til at om man får dette til å fungere, er det også muligheter å kunne oppdage trender tidligere, om lusesituasjonen utvikler seg.

Prosjektet

Bedriften startet først med å avbilde lus på et nøytralt hvit ark. Det sorterte da lus i forskjellige stadier og størrelser.

- Ved å analysere de forskjellige spektrene vi måler på lus, kan vi klassifisere de i ulike stadier. Vi ser at de har forskjellig signatur og ved å velge riktig terskelnivå, blir lusene klassifisert riktig på ulike stadier, forklarer han.

Analysene på død laks med lus, ble det litt mer utfordrende da den har en annerledes form.

- Løsningen var å ta bilder i pixler og lete etter signaturen til lakselusen i hver pixel. Det som er unikt med metoden er at man i en pixel kan gjenkjenne en lus. Selv om det var noe med gjenskinn fra laksen og lignende ble analyseresultatene riktige, sier han.

- Under vann blir det enda en del vanskeligere da vann reflekterer lys, men resultatene fra analysen viser seg også å bli den samme. Vi finner lusa, konkluderer han.

- Gjenkjenner lusa

Til slutt i pilotprosjektet var de på et slakteri og målte på levendefisk på vei til slakt, i et kar.

- Kamera stod nedi karet og tok bilde da laksen svømte forbi. Laksen ser litt rar ut på bildene, ettersom de blir tatt etterhvert som den svømmer, men for selve analysen er ikke det noe problem, sier han.

- Vi har prøvd ulike og forskjellige vinkler og det viser seg at man gjenkjenner lusa på laksen når den svømmer forbi. Vi sammenlignet også resultatene med tradisjonell telling, fra folk på anlegget, sier han.

Sammenligning av resultater viser at de klarer å se en tredjedel av det som blir funnet ved manuell telling.

-  Dette er et bra resultat og noe som ikke er urimelig, da vi bare ser en tredjedel av fisken på bildet. Hyperspektral avbildning er en potensiell mulighet for å identifisere og klassifisere. Man kan da spare masse jobb, konkluderer Tegdan.

Klassifiseringsbiten opplyser han enda gjenstår å gjøre under vann. Fremover skal de gjennomføre flere tellinger og se på måle-metoder under vann.