Lokaliteten Vedvika kan få vedtak om midlertidig redusert MTB. Foto: Egil Kristoffersen og sønner.

Egil Kristoffersen og sønner kan måtte redusere MTB grunnet lusetrøbbel

Oppdrettsselskapet melder at de har mottat forhåndsvarsel om midlertidig reduksjon av MTB på en lokalitet i Malnesfjorden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Denne beskjeden mottok selskapet av Mattilsynet før helgen.

- Bakgrunnen er utfordringer med å holde lakselusnivået i sjakk høsten 2017, skriver de.

Selskapet påpeker at de sammen med ulike myndigheter de siste årene har hatt fokus på miljøtilstanden til på sine lokaliteter i Malnesfjorden.

- Vi har i en årrekke jobbet for å få tilgang til nye lokaliteter utenfor dette fjordsystemet for å kunne tilpasse produksjonen vår mot områdets kapasitet på en bedre måte. Så langt har dette ikke gitt resultater, skriver de.

- Har jobbet hardt

De opplyser videre at selskapet har argumentert med at nye lokaliteter utenfor Malnesfjorden er helt nødvendig for dem for å kunne produsere på en mer moderne måte, med mulighet for et bedre brakkleggingsregime og bedre kontroll både på næringssalter og lus. Nye lokaliteter er også nødvendige for at de skal kunne opprettholde arbeidsplassene i Bø framover.

- Vi er selvsagt de første til å beklage at vi ikke har klart å holde lusenivåene under fastsatt grense. Vi har jobbet meget hardt for å holde drifta i selskapet i gang og sikre arbeidsplasser til tross for ugunstige og gammeldagse lokaliteter.

Hovedfokuset deres under økende luseutfordringer, skriver de har vært å opprettholde god livskvalitet og velferd for laksen.

- Dette har vi klart. Total dødelighet for fisk i Malnesfjorden fra utsett til slakt har vært på 5,1%. Det er omforent at et slikt nivå på dødelighet er lavt og akseptabelt for fisk i oppdrett.

Andre tiltak de har gjennomført lister de er: forsert slakting, kapasitetsøkning i eget slakteri, bruk av andre slakterier, resistenstesting av lus, kjemikaliefri behandling, ansettelse av personell med spesialkompetanse og tett samarbeid med fiskehelsetjenesten og Mattilsynet.

Over ett år siden sist

Ifølge Barentswatch sin tjeneste “Fiskehelse”, lå selskapet over lusegrensen på lokaliteten Vedvika åtte uker fra uke 19 til og med uke 40 i fjor. Høyeste antall voksne hunlus rapportert i perioden var 7,90 i gjennomsnitt en uke.

Mattilsynet har ikke gjennomført vedtak om midlertidig redusert MTB på noen lokaliteter, siden februar 2017.

Ifølge loven kan Mattilsynet blant annet endre eller trekke tilbake MTB dersom lokaliteter har hatt overskridelse av lusegrense/tiltaksgrense i 10 uker til sammen i løpet av omtrent ett halvt år den siste produksjonssyklus. Lokaliteter med overskridelse i mindre enn 10 uker i løpet av et halvt år kan også vurderes for reduksjon av lokalitetsbiomasse dersom antallet voksne hunnlus har vært betydelig høyere enn lusegrensen. Andre forhold kan også spille inn. Les mer om dette hos Mattilsynet.