Nytt notbøteri under bygging for oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner. Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen.

Egil Kristoffersen & Sønner bygger notbøteri

I mai står Egil Kristoffersen & Sønner sitt eget notbøteri ferdig bygget på Jennskaret. – Alt går etter planen, sier daglig leder Eva Maria Kristoffersen.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Eva Maria Kristoffersen, daglig leder Egil Kristoffersen & Sønner. Foto: Therese Soltveit

I august 2017 startet Egil Kristoffersen & Sønner bygging av et nytt notbøteri på Jennskaret. Det nye byggverket på Jennskaret er et multifunksjonsbygg på 2100 kvadratmeter, hvor størstedelen av bygget vil bli brukt som notbøteri.

Daglig leder Eva Maria Kristoffersen, forteller til Kyst.no at de er en av få aktører i landet som har sertifisering for å gjøre kontroll og egne reparasjoner av nøter.

Vanligvis har de måttet gjøre jobben dette innebærer ute på kaien.

- Det blir fort kaldt å gjøre store inspeksjoner utendørs, derfor trenger vi plass hvor vi kan få flyttet operasjonene innenhus, sier hun om bakgrunnen for byggingen.

Det nye bygget vil gi bedre arbeidsforhold for inspeksjonene, noe som også gir bedret HMS. I tillegg til notbøteri vil bygget huse kontorlokaler i andre etasje, samt garderobefasiliteter for oppdrettsavdeling, venterom for sjåfører og varemottak.

I følge Kristoffersen skal bygget stå klart første mai.

- Alt går etter planen, legger hun til.