Statsforvalteren har gitt tillatelse til lokalitetsetablering ved lokalitet Skotberget i Kvinnherad, som ligg ca. 1 km unna turistattraksjonen Furebergfossen som her er avbilda.Foto: Morten Nygård/Grenda.
Statsforvalteren har gitt tillatelse til lokalitetsetablering ved lokalitet Skotberget i Kvinnherad, som ligg ca. 1 km unna turistattraksjonen Furebergfossen som her er avbilda.Foto: Morten Nygård/Grenda.

Statsforvalteren seier ja til Eide Fjordbruks lukka anlegg

Eide Fjordbruk sine planar om å etablera eit lukka oppdrettsanlegg ved lokalitet Skotberget, som ligg ca 1. km frå den kjente Furebergsfossen i Kvinnherad kommune. 

Publisert

Søknaden frå Eide Fjordbruk dreiar seg om eit nytt matfiskanlegg for laks og aure, med ein årleg produksjon på inntil 2.100 tonn. Når no Statsforvaltaren har gjeve utsleppsløyve, er det med krav om at det skal vera eit lukka anlegg med moglegheit for oppsamling av organisk materiale, slik også Eide Fjordbruk føreslo i søknaden.

Løyvet frå Statsforvaltaren er gjeve utifrå forureiningslova, men det vert understreka at Vestland fylkeskommune må gje løyve etter akvakulturlova.

Skotberget har også tidlegare vore nytta til fiskeoppdrett, men har lege brakk sidan 2007. Eide Fjordbruk skisserer no eit anlegg med åtte merder, der kvar merd har eit volum på 30 000 kubikk.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP