Statsforvalteren har gitt tillatelse til lokalitetsetablering ved lokalitet Skotberget i Kvinnherad, som ligg ca. 1 km unna turistattraksjonen Furebergfossen som her er avbilda.Foto: Morten Nygård/Grenda.
Statsforvalteren har gitt tillatelse til lokalitetsetablering ved lokalitet Skotberget i Kvinnherad, som ligg ca. 1 km unna turistattraksjonen Furebergfossen som her er avbilda.Foto: Morten Nygård/Grenda.

Statsforvalteren seier ja til Eide Fjordbruks lukka anlegg

Eide Fjordbruk sine planar om å etablera eit lukka oppdrettsanlegg ved lokalitet Skotberget, som ligg ca 1. km frå den kjente Furebergsfossen i Kvinnherad kommune. 

Publisert Sist oppdatert

Søknaden frå Eide Fjordbruk dreiar seg om eit nytt matfiskanlegg for laks og aure, med ein årleg produksjon på inntil 2.100 tonn. Når no Statsforvaltaren har gjeve utsleppsløyve, er det med krav om at det skal vera eit lukka anlegg med moglegheit for oppsamling av organisk materiale, slik også Eide Fjordbruk føreslo i søknaden.

Løyvet frå Statsforvaltaren er gjeve utifrå forureiningslova, men det vert understreka at Vestland fylkeskommune må gje løyve etter akvakulturlova.

Skotberget har også tidlegare vore nytta til fiskeoppdrett, men har lege brakk sidan 2007. Eide Fjordbruk skisserer no eit anlegg med åtte merder, der kvar merd har eit volum på 30 000 kubikk.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

NF Komplett

5582,-

KJØP

NF Digital Komplett

4990,-

KJØP

NF Pluss

2388,-

KJØP

NF Pluss Måned

199,-

KJØP