Illustrasjonskisse av konseptet Salmon Zero, der de vil produsere fisk kontinuerlig på lokaliteten i lukkede tanker i sjø. Smolten settes først i det lille betongmerden, og blir videreført ettersom den vokser. Illustrasjonsfoto: Eide Fjordbruk.
Illustrasjonskisse av konseptet Salmon Zero, der de vil produsere fisk kontinuerlig på lokaliteten i lukkede tanker i sjø. Smolten settes først i det lille betongmerden, og blir videreført ettersom den vokser. Illustrasjonsfoto: Eide Fjordbruk.

Eide Fjordbruk får to utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag gitt grønt lys for én tillatelse på 780 tonn MTB og én tillatelse på 425 tonn MTB til utvikling av konseptet Salmon Zero.

Publisert

Eide søkte 1. juli 2016 om tre utviklingstillatelser til realisering av konseptet Salmon Zero. Fiskeridirektoratet avslo søknaden 6. desember 2017, da direktoratet fant at vilkåret om betydelig innovasjon ikke var oppfylt. Nærings- og fiskeridepartementet tok Eide sin klage til følge og slo i vedtak 7. januar 2020 fast at vilkåret om betydelig innovasjon var oppfylt. 

Slaktevekt på 6,5 kg

Salmon Zero skal være et helt lukket sjøanlegg med full resirkulering av produksjonsvann. I anlegget skal det produseres matfisk frem til slakt. Slaktevekt skal være omkring 6,5 kg. Produksjonen skal skje i lukkede merder i sjø. Resirkulering- og vannbehandlingssystemene skal i hovedsak være plassert på land, og deler av vannbehandlingen skal integreres i produksjonsenhetene. På lengre sikt skal det være mulig å flytte alle installasjoner til sjø, med resirkuleringsanlegg om bord på egnet flåte. Anlegget skal være modulbasert.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP