Reinsnesøya lokaliteten til Eidsfjord Sjøfarm har hatt storsmolt produksjon med god suksess. Foto: Rolf-Arne Reinholdtsen.

- Storsmolten vokser raskt

Lovundlaks og Eidsfjord Sjøfarm melder at deres storsmolt har svært god tilvekst, selv på lave temperaturer i sjø.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Jacob Palmer Meland er andregenerasjons oppdretter, og ble nylig daglig leder i familebedriften Lovundlaks, som faren Hans Petter Meland har drevet siden oppstarten i 1972.

Siden Jacob tok over i fjor høst har han fokusert ekstra mye på utvikling i produksjonen. Ett av prosjektene han satser på er storsmolt. 

Jacob Palmer Meland, daglig leder i Lovundlaks, sier de ikke har lang erfaring mes storsmolt men ser gode resultater. Foto: privat.

Han får levert smolten fra Sisomar, som kyst.no nylig skrev at har som mål å øke snittvektene på fisken opp mot ønsker fra eierne. Til våren leverer de smolt på 400 gram for første gang. 

Meland sier resultatene så langt har vært gode.

- Det jeg kan si om den storsmolten vi har fått er at det er noe av den fineste smolten vi har satt i sjø. Fisken ble i slutten av desember satt i sjøen på 176 gram, og nå er den cirka halvkiloet.

Appetitten forteller han har vært god fra første dag.

- Det er vesentlig, ellers mister man fordelene av de ekstra grammene. Selv med temperaturer på mellom 4 og 5 grader den siste måneden, så har vi hatt et snitt på den daglige utfôringen på 0,93 %, opplyser han.

Tredobler vekten og tapet er gått ned

Smolten deres påpeker han at alltid har vært robust, og historisk hatt lav utgang i sjø.

- Gjennomsnittet over mange år har bare vært på åtte prosent med utgang, forteller han,

Bilde av første utsett av storsmolt hos Lovundlaks. Foto: Jacob Palmer Meland. 

- Storsmolten skiller seg ikke ut fra fisken ellers. Vekten er tredoblet og tapet er nå på bare 1,3 %, sier han fornøyd.

Les også: Andregenerasjons oppdretter går for utvikling av teknologi og større smolt

- Svært god tilvekst

Rolf-Arne Reinholdtsen, produksjonsleder i Eidsfjord Sjøfarm. Foto: Holmøy-konsernet.

Rolf-Arne Reinholdtsen, produksjonsleder i Eidsfjord Sjøfarm som er en del av Holmøy-konsernet, sier at deres erfaringer med storsmolt har vært bra siden de først begynte med slik fisk 13G, og påpeker at tilveksten har blitt bedre og bedre for hvert år.

- Storsmolt har for oss vært en kjempesuksess, der vi får både stor vårfisk og stor høstfisk. Vi merker at kvaliteten generelt er blitt veldig mye bedre på smolten uansett størrelse, og storsmolten vi har viser svært bra tilvekst, og har lav dødelighet, sier Reinholdtsen.

På lokaliteten Lavika på Senja, satte selskapet ut storsmolt på cirka 248 gram i januar 2016, for å teste hvordan den fungerte.

- Vi har sett gode resultater her som gjør at vi nå satser enda mer og får mer storsmolt i merdene.

Fisken fra Lavika er i dag allerede slakteklar, og Reinholdtsen påpeker at et normalt produksjonsløp tar mye lengre tid.

- Storsmolten korter jo tiden ned i sjøen, og med den lusesituasjonen som er i Norge er dette svært positivt. Storsmolten blir slakteklar i en periode hvor vi har lite annen slakteklar fisk, samt at man får den ut før våravlusningen.

- Å ha storsmolt sammen med normal smolt gjør at man utnytter lokalitets-MTBen godt. Ikke minst at fisken slaktes ut før våravlusingen, gjør jo at vi fyller et tomrom i produksjonen siden vi er ferdig med 0-åringene, legger han til.

Robust og lav dødelighet

Han sier at storsmolten virker robust, men påpeker at en god smolt er bra, uansett størrelse.

- Eidsfjord Sjøfarm opplever generelt at vi har lav dødelighet på smolten vår, som kommer fra Sisomar, og vi har 100 % dekning på smolt fra dem.

I fremtiden tror han at oppdretterne kommer til å få storsmolt satt ut flere ganger i året.

- Som produksjonsleder vil jeg si at jo større smolt, jo bedre. Men det er jo også viktig å tenke på kostnader og det er jo også et plass-spørsmål på land, ikke minst tilgjengelighet på gode brønnbåter.

Han poengterer avslutningsvis at det også er vesentlig å få på plass riktige utsettmønstre, noe de jobber med å få på plass.

Rolf-Arne Reinholdtsen, produksjonsleder i Eidsfjord Sjøfarm, sammen med driftsleder Mats Kjørstad, på vei ut for å sjekke ut storsmolten produksjonen. Foto: Skretting/Hege Abrahamsen.