Skisse over prosjektet som Bremnes Seashore har søkt om seks utviklingsløyver til. Foto: Bremnes Seashore/AKVA group/ Egersund Net.
Skisse over prosjektet som Bremnes Seashore har søkt om seks utviklingsløyver til. Foto: Bremnes Seashore/AKVA group/ Egersund Net.

Vil utvikle tubenot-konseptet og søker om seks utviklingskonsesjoner

Bremnes Seashore søker om seks utviklingskonsesjoner for videre utvikling av tubenot-konseptet. Dette skal de gjøre sammen med Akva Group og Egersund Net.

Bremnes Seashore opplyser at det er et stort behov for nye innovative løsninger som vil være med å sikre utviklingen av havbruk i Norge. I utviklingsstrategien deres inngår en betydelige satsning på å bidra til utvikling av ny teknologi, slik at den effektive matproduksjonen i sjø kan ta i bruk nye og mer eksponerte områder.

- Vi skal utvikle oppdrett på ekponerte lokaliteter med Hs (signifikant bølgehøyde) på mellom fire og åtte meter, sier utviklingssjef Geir Magne Knutsen, i Bremnes Seashore til kyst.no. 

Videreutvikling

De skal derfor videreutvikle teknologien med tubenøter til å håndtere eksponerte lokaliteter.

- Vi skal utvikle utstyr som notkonstruksjoner, forflåter og annet for å kunne ligge på en slik lokalitet. Vi skal benytte storsmolt som en del av konseptet, sier Knutsen.

I tillegg skal selskapet utvikle prosjektering og drift på disse lokalitetene.

- Vi er i dag i gang med et prosjekt (Maroff) i samarbeid med Uni Research Polytec og Aqua Knowledge, legger han til.

Einar Eide, administrerende direktør i Bremnes Seashore sier i en pressmelding at han er glad for å kunne informere om at Bremnes Seashore har søkt seks utviklingstillatelser.

- Hvor vi sammen med Akva group og Egersund Net skal bidra til ny teknologi for å øke tilgjengelig havbruksareal, legger han til.

Les også: Merker godt interessen for utviklingskonsesjoner

Store kostnader

Selskapet mener at i et prosjekt med betydelig risiko og store utviklingskostnader vil utviklingstillateler være avgjørende for å lykkes.

Les også: 90 % mindre lus med snorkelmerd

Prosjektet skal gjennomføres på Brennevinsgrunnen i Rogaland, en lokalitet med signifikant bølgehøyde på 7 meter.

Salgssjef i Egersund Net, Geir Kåre Tønnessen har tidligere uttalt til kyst.no at det er biologisk absolutt virkningsfullt med tubenot, men noen driftsutfordringer finnes fortsatt.

Les også: – Absolutt virkningsfullt med tubenot

Søknaden til selskapet er ikke lagt ut på Fiskeridirektoratets sider enda.