Laks i kina. Foto: Kari Tveit
Laks i kina. Foto: Kari Tveit

Regodkjenning for eksport av sjømat til Kina

Mattilsynet har registrert at det kun er rundt halvparten av virksomhetene som meldte seg på listen i 2013 som til nå har registrert at de ønsker regodkjenning. Mattilsynet forlenger derfor fristen for å søke om regodkjenning.

Publisert

Absolutt siste frist for å søke om regodkjenning i 2016 er fredag 22. April 2016 klokken 1600, melder Mattilsynet i en pressmelding.

Virksomheter som ble godkjent av kinesiske myndigheter for eksport av fisk og fiskevarer første gang i 2013, må søke om regodkjenning via Mattilsynets skjematjenester dersom de ønsker å være godkjent for fire nye år.

Kinesiske myndigheters godkjenning av norske virksomheter for eksport av fisk og fiskevarer gjelder i fire år. Godkjente sjømatprodusenter må søke om fornyelse av godkjenning seinest ett år før godkjenningsperioden opphører.

Regodkjenning

Alle virksomheter som i dag står på den kinesiske listen over godkjente virksomheter må søke om regodkjenning etter tre år fra de ble godkjent for første gang, dersom de ønsker å få regodkjenning for fire nye år. I 2016 er det tre år siden de første listene ble godkjent av kinesiske myndigheter, og de som kom på listen i 2013 må nå søke om regodkjenning.

Dersom virksomheten ikke vet når de ble tatt inn kinesiske listen første gang, kan de kontakte Øystein Valanes i Sjømatrådet.

Virksomheter som har kommet på den kinesiske godkjenningslisten etter 2013 kan også søke om regodkjenning.

Når søknadene om regodkjenninger er fylt ut, sender Mattilsynet samlet liste til kinesiske myndigheter. Mattilsynet vil årlig sende over lister over de firmaene som ønsker å bli regodkjent.

Dersom søknad om fornyelse ikke sendes i rett tid, kan godkjenningen bli annullert i henhold til artikkel 10 i regulering nr. 145.

Om virksomheter som ikke er tatt inn i den kinesiske listen: 

Mattilsynet sendte i mars og september 2015 lister med nye søknader og oppdatert informasjon. Listen over godkjente virksomheter har likevel ikke blitt oppdatert av kinesiske myndigheter etter det. Mattilsynet har etterlyst oppdateringer ved flere anledninger.

Det betyr at virksomheter som tidligere i år har søkt om å bli godkjent, men som ikke står oppført på den kinesiske listen, må avvente til søknaden deres er behandlet av kinesiske myndigheter.

Liste over godkjente virksomheter: 

Den nåværende listen over godkjente norske sjømatvirksomheter finner du her (PDF)