Foto: Norges sjømatråd
Foto: Norges sjømatråd

Sterk vekst for norsk sjømat til USA i første kvartal

USA var det største vekstmarkedet for norsk sjømat i første kvartal i år.

Publisert

Det melder Norges sjømatråd i en pressemelding. 

De skriver i et nyhetsbrev at eksporten økte med 785 millioner kroner, til totalt 2,6 milliarder kroner. Målt i volum økte eksporten av sjømat i perioden med 26 prosent til 30 000 tonn. Lakseprisen er for tiden historisk høy, og torsk og hyse til USA har økt både i volum og verdi. Det går også svært godt for eksporten av ørret, kongekrabbe og snøkrabbe.
Økonomien i USA er sterk, på tross av utfordringer med forsyningskjeden og økende inflasjon, og over 90 prosent av jobbene som gikk tapt i begynnelse av koronapandemien er tilbake, og ledighetsraten er nede på 3,6 prosent. 

Til tross for den spente verdenssituasjonen, har eksportverdien av norsk sjømat aldri vært høyere i et første kvartal enn i 2022. I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 34 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 22 prosent, eller 6,2 milliarder kroner, målt mot første kvartal i fjor.

Laksen leder an til USA

Det har i første kvartal vært eksportert laks til en verdi av 1,8 milliarder kroner til USA, en verdiøkning på 41 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. I hovedsak eksporteres nå fersk filet og fersk hel laks. Det ble eksportert 16 000 tonn laks til USA i perioden (+23 prosent).

I første kvartal gikk 2 993 tonn ørret til USA, en økning på 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. USA er det største eksportmarkedet for norsk ørret, og i første kvartal så Sjømatrådet sterkest vekst i fersk filet, mens fryst filet og hel ørret gikk noe tilbake.