Det ble eksportert 118 334 tonn laks til en verdi av 7,4 milliarder kroner i oktober. Foto: Ole Andreas Drønen
Det ble eksportert 118 334 tonn laks til en verdi av 7,4 milliarder kroner i oktober. Foto: Ole Andreas Drønen

Ny sterk måned for sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 11,2 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 636 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. Hittil i år ligger eksportverdien hele 8,5 milliarder kroner foran fjoråret.

Publisert

- Selv om koronapandemien ikke er over, fortsetter eksportverdien til norsk sjømat å øke. I et historisk perspektiv et det kun i rekordmåneden september i år at eksportverdien har vært høyere enn i oktober, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Robust handelsvare

Den solide verdiøkningen i oktober kan blant annet forklares i antall eksportmarkeder. Mens det i oktober 2011 ble eksportert norsk sjømat til 97 markeder, er det tilsvarende tallet for oktober i år økt til 115.

- Denne trenden viser hvor robust norsk sjømat er som global handelsvare. Dette skjer til tross for at kronekursen har styrket seg rundt 10 prosent mot euro og dollar. At eksportverdien likevel er så høy, bekrefter bare hvor sterk etterspørselen er for tiden, sier Renate Larsen.

Laks og sild er driveren

Eksportverdi av laks hittil i år, siste 10 år. Kilde: Norges sjømatråd
Eksportverdi av laks hittil i år, siste 10 år. Kilde: Norges sjømatråd

Målt i verdi var Polen, Danmark, Frankrike, Nederland og USA de største markedene for norsk sjømateksport i oktober. Det er i hovedsak laks og sild som driver veksten.

- Laksen utgjorde 66 prosent av den totale sjømateksporten i denne måneden, mens eksportverdien for sild i oktober er den høyeste enkeltmåneden på over 10 år, sier Renate Larsen.

Viktig bidragsyter

- Regjeringen har et mål om å øke eksporten utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030. Her vil sjømateksporten være en viktig bidragsyter, og rekordtallene for oktober viser at næringen er godt på vei. Dette peker mot et nytt rekordår. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere trygge helårige arbeidsplasser i kystsamfunnene, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Her er tallenes tale for sjømateksporten så langt i 2021:

  • Hittil i år er det eksportert sjømat for 95,9 milliarder kroner
  • Det er 8 prosent høyere enn i samme periode i fjor
  • Det er 8,5 milliarder kroner foran samme periode i fjor

Sterk laksevekst

Det ble eksportert 118 334 tonn laks til en verdi av 7,4 milliarder kroner i oktober.

Volumet gikk ned med 1 prosent.

Verdien økte med 921 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

 Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for norsk laks i oktober.

- Etterspørselen etter laks har tatt seg kraftig opp, noe som gir seg utslag i en prisøkning på 14 prosent, sammenlignet med oktober i fjor, Dette skjer til tross for en styrket norsk krone mot våre viktigste handelsvalutaer, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Betaler mer

Målt i verdi er det Frankrike og Nederland som var de største vekstmarkedene i oktober.

- Dette er to markeder som i gjennomsnitt betaler mer for fersk hel laks sammenlignet med det største markedet Polen. I gjennomsnitt var eksportprisen til Polen 53,11 kroner per kilo, mens den var henholdsvis 58,96 og 58,99 kroner per kilo til Frankrike og Nederland, sier Paul T. Aandahl.

God vekst i Frankrike

- Gjennom mange måneder med strenge restriksjoner og stengte restauranter lærte mange franskmenn å lage mer laks hjemme. De sterke tallene i oktober tyder på at disse gode vanene fortsetter også etter gjenåpningen i sommer, sier Norges sjømatråds utsending til Frankrike, Trine Horne.

Hun registrerer også at det er kommer flere nye produkter som har gjort det enklere for forbrukerne å tilberede laks hjemme.

- Det er mange positive trender i tiden som spiller på lag med laksen i Frankrike. Med tanke på at det er i julesesongen at franskmenn spiser mest laks, ser det veldig lyst ut framover, sier Trine Horne.

Nedgang for ørret

Det ble eksportert 5 600 tonn ørret til en verdi av 363 millioner kroner i oktober.

Volumet falt med 19 prosent.

Verdien falt med 4 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

Hviterussland, Japan og USA var de største markedene for norsk ørret i oktober.