Illustrasjonsbilde av storm ved oppdrettsanlegg. Foto: Akva group.

Uværet Nina preger rømmingsbildet 2015 – Tor blir kraftigere

Fiskeridirektoratet melder at det ble rapportert 160 000 rømte laks og 84 000 rømte regnbueørret i 2015. Flere store rømminger er knyttet til uværet på Vestlandet i januar. Da rømte rundt 140 000 fisk fra fem ulike anlegg i Hordaland, hvor årsakene blant annet var svikt i fortøyningene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Direktoratet påpeker at statistikken ikke er endelig og at tallene vil bli oppdatert etterhvert som rømmingssakene avsluttes.

Illustrasjonsfoto: Met.

Meteorologene sammenligner uværet Tor som slår til i morgen, med både orkanene Dagmar og stormen Nina. De skriver at uværet kan bli kraftigere i vindstyrke enn Nina, men at det sannsynligvis vil vare kortere.

Les også: Uværet Nina preger rømmingsbildet 2015- Tor blir kraftigere

- Tor kan gi orkan ved kysten, ekstreme vindkast langt inn i landet og enkeltbølger på 20 meter, ifølge yr.no.

Steril fisk

Fiskeridirektoratet skriver at et overveiende flertall av rømmingene som ble meldt i fjor dreide seg om rømt laks. Cirka en tredel var steril.

- For å minske skadepotensialet etter de mest omfattende rømmingene gir vi selskapene pålegg om å overvåke og ta ut rømt fisk i aktuelle vassdrag, eller å gjennomføre utvidet gjenfangst i sjø, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Les også: Øker beredskapen for lakserømming

Statistikken for regnbueørret er dominert av én stor hendelse i januar da det rømte 69 000 fisk fra ett anlegg i Hordaland. De viser så til at  hele 90 prosent av fisken ble gjenfanget etter hendelsen og at høy fangstinnsats både fra selskapet og frivillige var medvirkende til dette.

Rømmingsstatistikk. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.

Årsaker til rømmingshendelser

I 2015 ble det ifølge direktoratet også meldt inn totalt 109 hendelser. Det rømte fisk i en tredel av disse.

- Av hendelser som er kategorisert etter årsak finner vi at flest er knyttet til drift . Eksempler er håndtering av lodd og montering av ekstrautstyr.Deretter kommer hendelser knyttet til svikt ved utstyr eller kontakt mellom komponenter. Av disse er det svikt i fortøyning som har forårsaket høyest rømmingstall, og hendelsene er i hovedsak knyttet til uværet «Nina», konstaterer de.

Generelt er det også rapportert om mange tilfeller der hull i not er forårsaket av dødfisksystem. Få hendelser har eksterne årsaker.

Rømt fisk uten kilde

Det påpekes også at de jevnlig får meldinger fra folk som har fått, eller observert, rømt oppdrettsfisk som ikke relateres til de innrapporterte hendelsene.

- Det er alvorlig at enkelte oppdrettere ikke melder fra om at fisk har rømt, og jeg oppfordrer derfor alle til å bli enda bedre på å rapportere til Fiskeridirektoratet i 2016. Jo mer kunnskap vi har om årsakene til hendelser, både der det rømmer fisk og der det ikke gjør det, dess bedre rømmingsforebyggende arbeid kan vi gjøre, sier Holmefjord.