Lokalitet Vågsøya, personer på bilde fra venstre: Trond Fjellestad, Svanøy Havbruk og Eivind Lillebø, Fjord Maritime. Foto: Svanøy Havbruk

Svanøy Havbruk elektrifiserer flere flåter

Jobber aktivt med elektrifisering av samtlige matfisklokaliteter, to nye lokaliteter er elektrifisert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet har de siste månedene fått installert både batteripakke og koblet enda en lokalitet til landstrøm. Med dette er alle selskapets lokaliteter som er i drift pr i dag, elektrifisert. Det planlegges også elektrifisering av selskapets resterende lokaliteter, som enda ikke er tatt i  bruk. Disse vil få sine tekniske løsninger på plass innen oppstart av produksjon. Støtteordningen til  Enova er også et godt virkemiddel for å få fart på investeringer i ny teknologi. 

- I Svanøy Havbruk har vi alltid hatt fokus på miljø og miljøvennlig drift. Vi jobber hele tiden med å se  utviklingsmuligheter, og investere i teknologi som fremmer miljø og driftseffektivitet. Videre vil vi  gjøre data om til kunnskap, og aktivt jobbe med energiledelse og digitalisering av utslippsrapporter. Investering i elektrifisering av våre matfisklokaliteter er et av flere tiltak vi gjør for å redusere våre fotavtrykk, og sammen med Fjord Maritime og BKK har vi fått til gode løsninger, sier daglig leder Ove Inge Vågen i Svanøy Havbruk. 

Totalt vil selskapet redusere sine årlig utslipp tilsvarende 450 biler eller 900 tonn CO2 for  lokalitetene Austneståa, Oddane og Vågsøya.