Bnr 180 tar utgangpunkt i de tekniske løsningene som ble utviklet og implementert på GMV Zero, verdens første rene batterielektriske oppdrettsfartøy. Foto: GMV.

Skrev kontrakt om levering av batterielektrisk oppdrettsbåt

Wilsgård tar klimautfordringene og det grønne skiftet på alvor, og har bestilt en batterielektrisk oppdrettskatamaran fra Grovfjord Mek. Verksted for levering i juni 2021.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bnr 180 til Wilsgård er en batterielektrisk oppdrettskatamaran med hoveddimensjoner 14x7,6m, og blir utstyrt med en 32 tm kran, vinsj på 12 tonn samt 2 capstaner hver på 3 tonn.

Rederiet har i valg av løsninger lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet. Båten er derfor bygget med et romslig rorhus med pentry og sittegruppe. I tillegg et stort dekkshus som inneholder tørkerom/verksted samt toalett.

De elektriske hovedmotorene fra Danfoss yter 2x107 kW, batteripakken fra Corvus er på 316 kWh, som gjør det mulig å operere en hel arbeidsdag uten lading. GMV’s energistyringssystem (EMS) er videreutviklet til også å inkludere automasjon om
bord (IAS). Det betyr blant annet at knapper og brytere i all hovedsak er flyttet inn i en brukervennlig betjeningsskjerm (HMI) på broen. Den gjør det også mulig på en enkel måte å samle inn og analysere data som effektiviserer operasjonen av fartøyet.

Batterielektrisk drift er et ekte kinder egg.

- For det første bidrar dette til en reduksjon av global oppvarming, da det er ingen utslipp av klimagasser under operasjonen.

- For det andre gir den et suverent arbeidsmiljø for mannskapet om bord, da all støy og eksponering for eksos/kreftfremkallende partikler fra dieselrøyken er eliminert under arbeid på dekk.

- Sist men ikke minst sparer man flere 100-tusen i året i energikostnader pluss at vedlikeholdskostnadene er tilnærmet lik 0 sammenlignet med dieselmekaniske løsninger.

Båten er bygget iht. den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde 4.

Bnr 180 skal leveres i 1. juni 2021, og blir den 5. båten vi leverer til Wilsgård Fiskeoppdrett AS.

For Wilsgård inngår den nye elektriske arbeidsbåten i Wilsgårds grønne plan som omhandler elektrifisering av lokaliteter, drift av grønne konsesjoner og nå også elektrifisering av arbeidsbåter.

Om Wilsgård Fiskeoppdrett AS

  • Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskap i konsern og drifter 10 matfiskkonsesjoner, settefiskanlegg i Kåfjord i Nord Troms, slakteri og foredling i Torsken på Senja. I Torskensenteret har de praksisbase for Senja Videregående skole. Til sammen er det 120 medarbeidere i Wilsgård.
  • Wilsgård Fiskeoppdrett AS er lokalisert i Torsken og har produksjon i henholdsvis Torsken, Berg, Lenvik, Ibestad og Karlsøy.

Om Grovfjord Mek. Verksted AS

  • Grovfjord Mek. Verksted AS er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms. Siden år 2000 har de levert over 133 båter til oppdrettsnæringen, til kunder over hele landet.