Ved anlegget som ligger i Troms skal selskapet for første gang ta i bruk RAS-teknologi, og det er Billund Aquaculture som står for levering av teknologien. Foto: Elvevoll Setterfisk AS.
Ved anlegget som ligger i Troms skal selskapet for første gang ta i bruk RAS-teknologi, og det er Billund Aquaculture som står for levering av teknologien. Foto: Elvevoll Setterfisk AS.

Satser på smoltproduksjon med RAS-teknologi

Elvevoll Settefisk investerer i et nytt settefiskanlegg som ifølge daglig leder Sigmar Arnarsson vil ha stor betydning for mer effektiv produksjon av smolt.

Publisert

Elvevoll Settefisk er en del av Arnøy Laks sin helintegrerte verdikjede fra rogn til marked. Med utvidelsen av to nye RAS-avdelinger vil snittvekten ved utsett kunne økes fra 100 til 200 gram, ifølge selskapet.

- Dette vil gi konsernet betydelig bedre forutsetninger for tilvekst og produksjonstid i sjøen. Større smolt vil gi kortere omløpshastighet i merdene som igjen skaper rom for mer utsett av fisk, skriver de i en pressemelding.

Ønsker mer vekst

Daglig leder i selskapet, Sigmar Arnarsson, legger ikke skjul på at han er svært optimistisk med tanke på nyinvesteringens betydning.

- Det som skjer her på fødestua gir ringvirkninger hele veien frem til slakteriet – både med hensyn til volum og kvalitet, sier Arnarsson med et smil - og tenker på sluttresultatet. 

Eneste mulighet

Han mener at med dagens forvaltningsregime er dette den eneste muligheten Arnøy Laks har til volumvekst.

- Dette er en konsekvens av myndighetenes valg å gå bort fra at god drift og grønt trafikklys honoreres. For myndighetene har i stedet valgt å legge vekst, som morselskapet har bærekraft til på sine lokaliteter, ut på auksjon i det åpne markedet, påpeker Arnasson.

RAS-teknologi for første gang

Arnasson forteller videre at de skal for første gang ta i bruk RAS-teknologi, noe som engasjerte Billund Aquacultures norske datterselskap som prosessleverandør.

Daglig leder i selskapet, Sigmar Arnarsson forteller at det er mange fordeler med RAS-teknologi. Foto: Elvevoll Setterfisk AS.
Daglig leder i selskapet, Sigmar Arnarsson forteller at det er mange fordeler med RAS-teknologi. Foto: Elvevoll Setterfisk AS.

- Selv om vi holder til ved en elv, er vannføringen der begrenset. Dessuten er vannet kaldt om vinteren. Det nye resirkuleringsanlegget vil minimalisere vannforbruket. Vi vil få en bedre og stabil temperatur i fiskekarene. Samlet sett gir det en mer forutsigbar og effektiv produksjon med tanke på levering av et godt produkt tilpasset optimalt tidspunkt for utsett av smolt, mener han.

Selskapet tok valget av leverandøren av RAS-teknologien på alvor, og hele 11 settefisk-anlegg ble besøkt og vurdert. Til slutt falt valget på Billund Aquaculture. 

- God kundeoppfølging og opplæring var spesielt viktig for oss. En positiv opplevelse ved andre av Billund Aquacultures installasjoner ga oss nok litt ekstra trygghet i valg av løsning, sier Arnarsson. 

Han legger til at de har sett gode resultater hos aktører med de samme klimatiske forhold som ved eget anlegg.

Oppgraderingen av Elvevoll Settefisk innebærer blant annet at en avdeling fra 1980-tallet avvikles. Utvidelsen omfatter to nye påvekst-avdelinger. Prosessvannet skal renses med en kombinasjon av Fixed Bed og Moving Bed for å optimalisere vannkvalitet og fôringskapasitet.

Marius Hægh, salgsdirektør/CTO i Billund Aquaculture Norge forteller at det er stor interesse i det norske markedet for selskapets produkter. Foto: Elvevoll Setterfisk AS.
Marius Hægh, salgsdirektør/CTO i Billund Aquaculture Norge forteller at det er stor interesse i det norske markedet for selskapets produkter. Foto: Elvevoll Setterfisk AS.

Spennende samarbeid

Ifølge Billund Aquaculture er det for tiden mye aktivitet i det norske markedet på flere steder for selskapet som er verdens største leverandør av RAS-anlegg med over 130 installasjoner globalt.

Salgsdirektør Marius Hægh i den norske avdelingen setter spesielt stor pris på tilliten fra oppdragsgiver.

-  Det har vært viktig for Elvevoll Settefisk å få et mest mulig komplett anlegg med færrest mulig aktører. Byggentreprenøren Thermica var positive til vår henvendelse, mens vi er prosessansvarlig. Innledningsvis er det etablert et godt klima for et spennende samarbeid, avslutter Marius Hægh i Billund Aquaculture.