Liv Kari Eskeland fra Stortingets Energi- og miljøkomite klipper snoren for Engesundmerden. Hun er flankert av daglig leder i Engesund Fiskeoppdrett, Svein Eivind Gilje og prosjektleder for merden, Gisle Andre Enstad. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no
Liv Kari Eskeland fra Stortingets Energi- og miljøkomite klipper snoren for Engesundmerden. Hun er flankert av daglig leder i Engesund Fiskeoppdrett, Svein Eivind Gilje og prosjektleder for merden, Gisle Andre Enstad. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no

Engesund-merden klar til dyst

Betongflåten som skal oppfylle kriteriene for Engesund Fiskeoppdretts grønne tillatelse, ble høytidelig snorklippet onsdag. I neste uke taues den fra Bergen til bestemmelsesstedet.

Publisert

Engesund Fiskeoppdrett fikk en grønn konsesjon type C i 2013. Onsdag ble den siste biten offisielt erklært for klar. Det gjenstår ennå noen mindre arbeider, men allerede mot slutten av neste uke er det meningen at den skal forlate Stamneset i Bergen, og sette kurs mot lokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden, nord i Hordaland.

- Planen er å fôre opp fisk i betongmerden til et halvt kilo. Deretter skal den settes ut annethvert år i hhv. lokaliteten i Duesund eller lokaliteten Laberget, forteller daglig leder i selskapet, Svein Eivind Gilje til Kyst.no.

Skal forsyne to matfiskanegg med fisk

Å benytte seg av stor postmolt er ikke helt fremmed for selskapet. Allerede i 2012 gjorde de et forsøk med 70 000 400 grams fisk

Daglig leder i Engesund Fiskeoppdrett, Svein Eivind Gilje og prosjektleder for Engesund-merden, Gisle Andre Enstad foran det 1000 kbm store bassenget der ca 100 000 fisk skal fôres frem til 0,5 kg på tre måneder. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no
Daglig leder i Engesund Fiskeoppdrett, Svein Eivind Gilje og prosjektleder for Engesund-merden, Gisle Andre Enstad foran det 1000 kbm store bassenget der ca 100 000 fisk skal fôres frem til 0,5 kg på tre måneder. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no

- Det gikk kjempebra, og vi kunne begynne å slakte allerede etter 11 måneder. Derfor er denne merden noe vi har drømt om lenge, forteller Gilje.

Han sier de planlegger å bruke tre måneder per produksjon av 0,5 kg fisk. Flåten rommer 1000 kbm, så med en tetthet på slutten av hver produksjon på rundt 50 kg/kbm, tilsier det ca 100 000 fisk per gang.

- Vi er jo spente på hvordan dette vil gå. Erfaringer fra andre som har prøvd med postsmolt er at dette ikke alltid er helt rett frem. Dette er pionerarbeid, og har vært en hard kamp. Men vi har god tro på konseptet vårt, understreker han.

Engesund Fiskeoppdrett har også søkt på utviklingstillateser, med et konsept som er større og som også renser utvannet. De har fått avslag av Fiskeridirektoratet, men de har anket og setter nå sin lit til departementet.

Gisle Andre Enstad har vært prosjektleder fra Engesund sin side for merden, og vil bli produksjonssjef for den når den kommer i drift.

- Konseptet for Engesundmerden har vi hentet fra Backe Bergen sine betongflåter. Derfor er den også bygget ved tørrdokken på Stamneset, der nå Backe Bergen er overtatt av Bergen Group Sjøsterk. Les mer her.

Flåten er finansiert av Innovasjon Norge og European Investment Fund.

Merden er bygget som et gjennomstrømmingsanlegg. Vannet hentes fra 20 meter, filtreres for alt fra maneter til lakseluslarver. Pumpekapasiteten er på 1500 kbm/timen. Vannet tilsettes i den ene kortveggen og hentes ut i den andre. Noe av vannet oksygeneneres og sendes i retur, mens det andre sendes ut på 5 meters dybde.

- Vi har ikke noe filter på utvannet, men ved hjelp av en vaskerobot som daglig gjør rent i merden, får vi hentet ut det meste av slammet. Roboten vil kjøre automatisk på kvelden etter siste fôring, forteller Enstad.

Merden vil bli forsynt med landstrøm, men selvsagt ha et aggregat om bord som sikkerhet ved en eventuell strømstans.

- Vi har regnet på energiforbruket. Det vil ligge på ca 1,35 kWh per kg fisk, noe vi mener er i den lavere enden for en slik produksjon, sier han.

Administrerende direktør for Bergen Group Torgeir Nærø, viser frem den 88 meter store tørrdokken der de fremover vil bygge alt fra betongmerder til fôrflåter og lektere. For øyeblikket er det en fôr og serviceflåte som er under bygging. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no
Administrerende direktør for Bergen Group Torgeir Nærø, viser frem den 88 meter store tørrdokken der de fremover vil bygge alt fra betongmerder til fôrflåter og lektere. For øyeblikket er det en fôr og serviceflåte som er under bygging. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no

Vil oppskalere merden

Flåten er som nevnt bygget på anlegget til det som før het Backe Bergen, men som nå er kjøpt av Bergen Group Sjøsterk. Stamneset ligger i Ytrebygda i Bergen, og kan sees om man titter ut flyvinduet på høyre side, umiddelbart etter takeoff mot nord fra Flesland.

Administrerende direktør for Bergen Group – og opprinnelig akvaingeniør – Torgeir Nærø, forteller at de ser på oppkjøpet og inntreden i akvakulturnæringen med stor interesse og spenning.

- Dette følte vi var helt riktig for oss å gjøre. Vi tror vi med vår 88 meter store dokk her i Bergen kan bygge konstruksjoner som oppdrettsnæringen vil få bruk for. Engesund-flåten er en pilot vi tror vi kan høste svært mye erfaring fra, slik at vi i neste omgang kan oppskalere den fra 1000 til 4000 kbm. Mye av vårt fokus fremover vil bli nettopp på oppskalering og ikke minst standardisering av de flåtene, lektene og merdene vi skal bygge her, sier han.

 Liv Kari Eskeland, som sitter i Stortingets Energi- og miljøkomite for Høyre, mener merden er et viktig bidrag i å svare på næringens utfordringer. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no
Liv Kari Eskeland, som sitter i Stortingets Energi- og miljøkomite for Høyre, mener merden er et viktig bidrag i å svare på næringens utfordringer. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no

Den offisielle snorklippingen ble foretatt av Liv Kari Eskeland, som sitter i Stortingets Energi- og miljøkomite for Høyre.

- Dette initiativet applauderer vi. Alt som kan forbedre fiskevelferd, bærekraft og kan sikre en god økonomi heier vi på, sier hun til Kyst.no.

- Vi politikere har jo vedtatt at man skal femdoble produksjonen av marine proteiner. Da tror jeg denne merden kan være en del av svarene på å få det til, forteller hun.

Eskeland, som har vært ordfører på Stord i mange år (2007-2015), forteller at hun er spesielt opptatt av havbruksnæringen.

- Jeg tror mye av det omdømmeproblemet som næringen har skyldes en kommunikasjonsutfordring. Jeg opplever at næringen er genuint interessert i å løse utfordringene de har og ser at de bruker både penger, tid og ressurser på å løse dem. Så jeg kommer absolutt til fortelle om dette i energi og miljøkomiteen.

Hun påpeker at sammenligent med mange av de havgående prosjektene som er skissert i søknadene om utviklingstillatelser er Engesund-merden ganske så liten.

- Men den vil kunne være svært viktig for det. Denne type merde kan ligge inne i trange fjorder langs kysten og gi sår tiltrengte distrikts arbeidsplasser. Det er viktig, sier hun.