Sukkertare. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

Har satt ut tolv tusen meter tare

På tre ulike lokaliteter hos Osland Havbruk, Engesund Fiskeoppdrett og Sulefisk er det plassert ut til sammen 12 400 meter med tare. – Vi gjør dette prosjektet for å prøve å skalere opp integrert produksjon med tare og laks, til en kommersiell skala, sa Céline Monique Odile Rebours på Sats Marint konferansen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I tarelaks-prosjektet deltar fiskeoppdretterne Osland Havbruk AS, Engesund Fiskeoppdrett AS, Sulefisk AS og tareprodusenten Hortimare AS. Grethe Adoff fra Norsk Sjømatsenter er prosjektleder i Tarelaks, og forskningsarbeidet ledes av Møreforsking Ålesund AS.

- En viktig del av dette prosjektet er å se på fiskehelse, forklarer forskeren.

Tarereservoar

Forsker Celine Rebours. Foto: Bioforsk.

Hun forteller at de skal se om tareproduksjon ved oppdrettsanlegg kan føre til sykdom og lus hos fisken.

- Tare kan virke tiltrekkende for fisk som kanskje kan føre med seg sykdommer. I tillegg vil vi i fremtiden også undersøke om taren kan fungere som lusereservoir og øke lakseluspåslag.

Ved lokalitetene skal de også overvåke vannet og bunnen under anleggene, for å kartlegge miljø- og økosystemeffekter av tare- og lakseproduksjonen.

Hos Engesund er det allerede installert sensorer som måler vannkvalitet, men fremover skal også Osland og Sulefisk få installert sensorer som blant annet måler strøm, pH, salinitet, temperatur, oppløst oksygen, klorofyll og turbiditet.

- Så skal det logges hvert 15 min, og sendes rett til skyen.

På den måten kan dataene være tilgjengelig hele tiden.

Neste steg i prosjektet er ifølge Rebours:

  • Samle informasjon om solforholdene for taren, og finne en løsning på hvordan det skal måles.
  • Etablere en metode for å måle næringssalter
  • Samle historiske data fra oppdrettsanleggene: slik som tidligere sykdomsutbrudd, MOM B og C, produksjonsdata og dødelighet.
  • Utvikle en metode for innsamling av prøver og kvantifisering av lakseluslarver rundt oppdrettsanleggene, samt undersøke om larvene kan feste seg på taren.