- Investeringsstøtten er et viktig og betydelig bidrag til å få realisert et banebrytende fartøy som foreløpig ellers ikke er økonomisk bærekraftig å bestille, sier Kjetil Tufteland, administrerende direktør i Napier.

Napier mottar 123 millioner fra Enova

ENOVA har tildelt Napier 123 millioner kroner i investeringsstøtte til realisering av rederiets nye hydrogendrevne prosessfartøy. – Med dette fartøyet kan vi også tilby kundene våre nullutslippsskip, sier Kjetil Tufteland, administrerende direktør i Napier.

Publisert

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Napier har vært i prosessfartøynæringen siden 2008, og driver med bløgging og transport av oppdrettsfisk. Det siste året har rederiet og et knippe samarbeidspartnere utviklet et hydrogendrevet fartøy som ifølge selskapet muliggjør forbedret fiskevelferd, biologisk nullutslipp til sjø og nullutslipp til luft – i ett og samme skip. 

Onsdag ble det klart at ENOVA har tildelt det nye konseptfartøyet hele 123 millioner kroner i investeringstilskudd fra støtteprogrammet «Hydrogen i fartøy».

– Viktig bidrag

– Dette er en stor dag for oss i Napier. Investeringsstøtten er et viktig og betydelig bidrag til å få realisert et banebrytende fartøy som foreløpig ellers ikke er økonomisk bærekraftig å bestille. Vi er derfor svært glade for å få muligheten til å utvikle og kunne realisere prosjektet videre gjennom denne tildelingen, sier Kjetil Tufteland, administrerende direktør i Napier.

Han framhever tre premisser som blir avgjørende i fremtidens transport av oppdrettsfisk: Økt fiskevelferd, høy biosikkerhet og nullutslipp av drivhusgasser.

– Fiskevelferden og biosikkerheten har vi allerede etablert i vår eksisterende flåte og driftsmodell, der vi i mange år har gått våre egne veier med tanke på innovasjon. Med det nye hydrogendrevne fartøyet kan vi også tilby kundene våre nullutslippsfartøy, og fortsetter dermed å prege næringen inn i fremtiden. Det nye fartøykonseptet underbygger rederiets verdier, som er basert på en hvileløs jakt på forbedringer innen bærekraftig transport på fiskens premisser, konstaterer Tufteland.

Har interessenter

Napiers nye generasjon fartøy blir et skip på ca. 50 meter, med en framdriftsløsning som benytter komprimert hydrogen som drivstoff i kombinasjon med batteriteknologi. Konseptet er resultat av et tett samarbeid mellom Napiers egne eksperter, Salt Ship Design, Norwegian Hydrogen, LH2 Shipping og Grønt Skipsfartsprogram (DNV). Fartøyet får en lastekapasitet på ca. 300 tonn, noe som gjør det tilpasset for majoriteten av norske oppdrettsselskaper. 

– Vi er i dialog med flere oppdrettere som er interessert i å ta i bruk det nye konseptet, og ønsker selvsagt å komme i kontakt med flere aktører som vil selge sine produkter med redusert fotavtrykk. Dette er et konsept for aktører som ønsker å lede utviklingen for et mer bærekraftig havbruk, der logistikk naturligvis er en vesentlig del av verdikjeden. Selv håper vi å kunne se skipet bli levert i løpet av 2027, sier Tufteland.

Ved bruk av prosessfartøy, avlives fisken allerede ved merdkanten, kort tid etter at den er lastet om bord. Fisken svømmer gjennom et motstrømsbasseng og inn gjennom helautomatiske bløggemaskiner, hvor fisken avlives før den transporteres videre til slakteriet i nedkjølt tilstand. Hvert skip kan dermed frakte fisk mer effektivt i forhold til transport av levende fisk, som krever frakt av store mengder vann. 

Dette gjør at det kan benyttes mindre fartøy for å kunne transportere samme mengde fisk – noe som allerede gir ca. 50 prosent reduksjon i klimagassutslippene sammenlignet med fartøy for levende transport, før hydrogenmuligheten nå kommer inn i bildet.

Napiers nye generasjon fartøy blir et skip på ca. 50 meter, med en framdriftsløsning som benytter komprimert hydrogen som drivstoff i kombinasjon med batteriteknologi.

Rederi i medvind

Jahn Helge Bjørnestad, kommersiell direktør i Napier, framhever også transport av oppdrettsfisk som perfekt for hydrogendrift og nullutslipp.

– Skipene våre har en driftsprofil med relativt faste regionale ruter og hyppige anløp ved faste slakterier. Dette gir oss mulighet til å både fylle hydrogen og lade batteripakken under landligge for lossing og vasking. Andre fartøystyper har gjerne mindre regularitet i driftsprofilen, et mye større kraftbehov, og har kanskje ikke de samme bunkringsmulighetene, forklarer Bjørnestad.

- Fra et infrastrukturperspektiv er timingen også relevant, da Enova sin nye utlysning for støtte til utbygging av hydrogenproduksjon til maritim transport også forventes avklart i løpet av høsten, legger han til.

Napier har allerede en flåte på fire prosessfartøy som går på faste kontrakter langs hele Norskekysten, og to nye skip er under bygging. Disse to blir ifølge Napier verdens største prosessfartøy, og skal transportere fisk til Mowi sitt helt nye anlegg på Jøsnøya i Trøndelag.