Rune Sandvik, dagleg leiar i Erko Settefisk er trygg på at løyve dei har søkt om vil koma på plass. Foto: Anja Austlid
Rune Sandvik, dagleg leiar i Erko Settefisk er trygg på at løyve dei har søkt om vil koma på plass. Foto: Anja Austlid

Erko har ikkje gitt opp matfisk på land

Erko Settefisk på Stord ventar framleis på godkjenning frå Mattilsynet for etblering av landbasert matfiskanlegg. Ventetida nyttar dei til å optimalisera settefiskanlegget ut ifrå eit fiskehelseperspektiv.

Publisert Sist oppdatert

Sjølv om Erko settefisk sitt smoltanlegg, som ligg plassert på øya Stord i Vestland fylke, er eit høvesvis nytt anlegg har dei allereie markert seg som ein solid aktør innan bransjen.

Smoltproduksjonen ved anlegget starta opp for fullt i 2015, og settefiskanlegget har siden den gong vore leverandør av smolt til søsterverksemda Erko Seafood AS sitt oppdrettsanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane.

I 2018 søkte dei Mattilsynet om godkjenning for landbasert matfiskproduksjon (jfr. Etableringsforskriften) via dotterverksemda Stord havbrukspark. Av søknaden går det og fram at Erko Settefisk ønskjer å firedobla produksjonen av settefisk i det lukka anlegget.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

NF Komplett

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Norsk Fiskeoppdrett
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 5582,-

KJØP

NF Komplett Personlig

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Norsk Fiskeoppdrett
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 5582,-

KJØP

NF Komplett Digital

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 4990,-

KJØP

NF Komplett Digital Personlig

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 4990,-

KJØP

NF Pluss

 • Kyst.no Pluss saker
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

NF Pluss

 • Kyst.no Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 199,-

KJØP