Torben Foss er advokat i PWC Seafood, som ikke er involvert i den aktuelle saken. Han legger til grunn at saken bygger på misforståelser. Foto: PWC

Kartell-anklagen: - Kan få bøter og erstatningssøksmål

Dersom en mistanke om et prissamarbeidet viser seg å stemme, kan det vanke kraftige sanksjoner mot de innvolverte selskapene, forteller PwC-advokat Torben Foss. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Både Grieg Seafood, MOWI, samt Salmar- og Lerøyeide Scottish Sea Farms fikk tirsdag besøk av EUs konkurransemyndigheter på flere av sine anlegg. Det undersøkes bl.a. for mulig ulovlig prissamarbeid. 

Torben Foss, er advokat i PwC og er en av Norges aller mest erfarne jurister når det kommer til forholdet mellom norsk sjømatnæring og EU. Advokat-, konsulent- og revisjonsselskapet har også lang erfaring både innen konkurranserett og -økonomi. Senior Manager Even Tukun - tidligere seniorrådgiver i Konkurransetilsynet - er en del av denne kompetansen.

Foss og Tukun understreker at PwC ikke er involvert i den aktuelle saken. De tror ikke det er hold i anklagene selskapene er utsatt for.

- Vi legger til grunn at denne saken bygger på misforståelser. Dette er nok heller et utslag av en regelmessig kontroll av bransjer med høy lønnsomhet, sier de.

Foss forteller at i Norge blir faktisk salgssamarbeid oppmuntret av myndighetene innefor i landbruk og fiske. Men samtidig påpeker han at dette ikke gjelder oppdrettsnæringen, hvor vanlige konkurranseregler gjelder.

- Under dumping-sakene 10-15 år tilbake mente Kommisjonen at den norske oppdrettsnæringen samarbeidet tett, men den ga til slutt opp forsøkene på å bevise det, legger han til.

PwC-advokatene mener at reglene som gjelder er «infame».

- Enhver som deltar i et eventuelt slikt samarbeid - også den  som selv går i spissen - kan fri seg fra det økonomiske ansvaret ved å angi de andre.

Kraftige sanksjoner

Dersom det viser seg at den påståtte prisfiksingen stemmer, hvilke konsekvenser vil dette kunne få for selskapene? 

- Da vil selskapene som er innvolvært kunne få bøter på inntil 10 prosent av bedriftens årlige omsetning. Det vil også være en risiko for erstatningssøksmål fra kunder og andre som er berørt av det ulovlige samarbeidet. Det er også en teoretisk mulighet for at ansatte som er innvolvert vil bli straffedømt.

Bare for MOWIs del vil teoretisk bøtene da kunne komme opp i 380 euro, ca 3,7 milliarder kroner. Det ville i så fall ryste selskapet, som hadde et samlet overskudd i 2018 på ca 5,5 milliarder kroner.

PwC-advokatene mener også man helt klart vil få et omdømmetap ved brudd på konkurranseloven. Han forteller om konkurransetilsynets egen undersøkelse blant bedriftsledere, som viser at bedriftene selv mener at tap av omdømme er den viktigste grunnen til å holde seg på rett siden av loven.

-  Siden de andre sanksjonene ved brudd på konkurranseloven - bøter, erstatningssøksmål og personstraff - er alvorlige sier dette litt om betydningen av omdømmetapet, slår de fast.

Kan ta både vinter og vår

Advokatene forteller at Kommisjonen ofte vil ta etterforskningsskritt på bakgrunn av tips eller søknader om amnesti mot straffesak – såkalt lempning, og mener dette kan være bakgrunnen for razziaen hos de ulike selskapene. Han understreker også at Kommisjonen kan åpne etterforskningssaker på eget initativ etter for eksempel å ha gjennomført generelle undersøkelser av en bransje. 

Kommisjonen har nå tatt beslag ved Grieg Seafood, MOWI, Salmar og Lerøyeide Scottish Sea Farms sine lokale kontorer. De vil nå gjøre en saksbehandling som i følge advokatene gjerne varer flere år før endelig vedtak foreligger.

- Før endelig vedtak vil Kommisjonen sende et varsel til partene slik at de får anledning til å uttale seg. Vedtakene til Kommisjonen kan overprøves av EU- domstolen, forteller de.