Nordic Halibut avlyser den planlagte emisjonen og  noteringen på Euronext Growth. Illustrasjonsbilde: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Nordic Halibut avlyser børsnotering

Nordic Halibut avlyser børsnotering, men arbeider videre med vekstplaner og satsing på  kveiteoppdrett og foredling i samarbeid med dagens eiere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Onsdag ettermiddag besluttet Nordic Halibut å avlyse den planlagte emisjonen og  noteringen på Euronext Growth på grunn av ugunstige markedsforhold. 

- Jeg er selvsagt skuffet over at vi ikke har fått de riktige signalene fra markedet, men ser at  pågangen av nye selskaper på Euronext Growth har skapt en situasjon som ikke gjør det  mulig for oss å bli notert denne våren, sier Edvard Henden, administrerende direktør i Nordic  Halibut AS. 

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på caset, og vi har fortsatt sterk tro på planen for vekst og videre utvikling av selskapet. Bak Nordic Halibut står svært solide eiere som har gitt  beskjed om at de er med på selskapets langsiktige satsing. 

Nordic Halibut har ambisjoner om å utvikle oppdrettsaktiviteten, inkludert et nytt yngel- og  settefiskanlegg og videreforedling lokalt på Averøy i Møre og Romsdal.  

- Disse planene ligger fast. Vi har et unikt avlsprogram, plass og mulighet til å produsere  kveite i langt større volum enn vi gjør i dag for å kunne levere det markedet til enhver tid  etterspør, sier administrerende direktør Edvard Henden.