Sigurd Handeland. Foto: Magnus Petersen.
Sigurd Handeland. Foto: Magnus Petersen.

- Kontinuerlig lys gir 30 % bedre tilvekst på lave temperaturer

I et nytt forsøk der man testet store grupper med smolt på ulik temperatur og lysstyringregime, fant man at veksten kunne øke betraktelig med kontinuerlig lys i produksjonen. - Man kan få en gratis vekst som tilsvarer en temperaturøkning på 1,2 grader, sier Sigurd Handeland fra Uni Research Miljø.

Publisert

Det var under Cargills seminar «Microteket» at Sigurd Handeland presenterte forskning på effekten av lys og temperatur for produksjon av postsmolt.

I en studie som var et samarbeid mellom UiB, Uni Research og Akvaplan Niva, undersøkte forskerne 1140 smolt, men en snittvekt på 96 gram, etter at de ble utsatt for tre ulike temperaturer og to ulike lysregimer.

- I forsøket ble laksen utsatt for tre ulike temperaturer på fire, seks og ni grader, og fikk enten en naturlig fotoperiode eller kontinuerlig lys.

Veksten på fisken ble sjekket jevnlig og viste uventede resultater. Gruppen som hadde fått høyere temperaturer, på seks og ni grader viste ingen forskjell i vekst mellom kontinuerlig lys og naturlig fotoperiode. Det gjorde imidlertid gruppen som hadde gått på fire grader, og gruppen som ble utsatt for kontinuerlig lys vokste 30 prosent bedre enn den på naturlig fotoperiode.

- Man kan få en gratis vekst som tilsvarer en temperatur økning på 1.2 grader, sier Handeland og legger til at det er mye billigere å manipulere lys i forhold til å øke temperaturen.

I tillegg hadde gruppen med økt vekst også en lavere fôrfaktor og en lavere gonadeindeks; liten andel av vekten fra kjønnsceller.

  • Les studien her (krever innlogging)