Hans Vanhauwaert Bjelland i Sintef Ocean. Foto: Therese Soltveit.

Mange utfordringer med eksponert havbruk

- Å designe en konstruksjon som står i eksponerte forhold er enkelt. Å designe noe som kan brukes av mennesker og fisk, det er en utfordring, forteller forsker Hans Vanhauwaert Bjelland fra SINTEF.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under Norsk Havbruksdag påpekte forskeren at nøkkelen til å lykkes eksponert havbruk, ligger i å ha god kompetanse i eksponerte havbruksoperasjoner.

Bjelland legger frem flere utfordringen næringen vil møte på ved å flytte konstruksjoner ut i eksponerte forhold. Om utviklingskonsesjonene løser dette, er han ikke sikker på. Han påpeker derimot at det ikke lenger handler om eksponert havbruk.

- Det handler om eksponerte operasjoner. Å designe en konstruksjon som står i eksponerte forhold er enkelt. Å designe noe som kan brukes av mennesker og fisk, det er en utfordring, slår han fast.

For at eksponert oppdrett skal bli en suksess krever det forståelsen av laksens evne til å håndtere eksponerteomgivelser, for å sikre fiskens velferd og vekst. I Norsk Fiskeoppdrett NF 11 blir resultater fra forskning rundt dette, utført gjennom SFI-en Exposed, presentert.

Mange utfordringer

Eksponert havbruk mener han vil gi påfølgende mer utfordrende operasjoner. Dette inkluderer blant annet større relative bevegelser ved å legge inntil fartøy.

- Fisken må fortsatt trenges til overflaten ved behandling og værforhold kan føre til utsettelser og avbrutte operasjoner. Opphold i overflaten vil også gi ekstra påkjenning for fisken. Vellykkede operasjoner vil være nøkkelen, påpeker Bjelland.

Eksponert havbruk vil også gjøre den daglige driften av anlegget blir mer krevende. Flere lokaliteter plages av havdønninger i deler av driftsperioden, og enkle operasjoner og inspeksjoner blir vanskelig, da de må gjennomføres i kortere værvindu.

- Vi har opplevd at anlegg forlates på grunn av krevende drift, poengterer han.

Trenger en robust fisk

Bjelland mener det også er viktig å forstå hva fisken tåler, da eksponerte forhold krever tilpasset utsett og en robust fisk.

- Et annet problem er leppefisken. Hvor mye tåler den?, spør Bjelland retorisk.

Han viser til at det innen havbruk allerede er et utsatt yrke og en krevende arbeidsplass, og at dette vil øke med mer eksponerte forhold. Forskeren mener det nå derfor er behov for å tenke mer helhetlig om risikoen i næringen.

- Fiskeridirektoratet står for rømming, Mattilsynet for fiskevelferdenog Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet for arbeidsmiljøet. Dette må forvaltes sammen.

- Skal havbruk skje eksponert må vi ha kontroll på operasjonene. Dette krever autonom teknologi, overvåking, beslutningsstøtte, samtidig som konstruksjonene og fartøyene må tåle miljøbelastningene.

Tonje Vangen fra Arbeidstilsynet under Norsk Havbruksdag.

Mer alenearbeid = økt risiko

Også Arbeidstilsynet, ved seniorrådgiver Tonje Vangen påpekte under konferansen at økt effektivisering av havbruket øker andelen alenearbeid, som igjen gir økt risiko og større konsekvenser ved hendelser.

- Denne konklusjonen trekkes ettersom næringen har hatt stabilt antall ansatte, mens produksjonen har økt, sa hun.

I dag er det slik at havbruk har vært underlagt arbeidsmiljøloven og ikke sjøfartsloven fordi det ligger såpass nærme land. Arbeidstilsynet er per i dag klare på at dette ikke vil endre seg, selv når anlegg flytter «offshore».