Illustrasjonsbilde. Foto: Sintef.
Illustrasjonsbilde. Foto: Sintef.

Det finnes ingen spesifikke felleskrav til HMS og sikkerhet i bransjen

Sjømat Norge sier til kyst.no at de ikke har noe oversikt over hvilke krav oppdretterne setter til sine ansatte når det gjelder sikkerhet. Per dags dato finnes det heller ingen formelle krav til sikkerhet på merdkanten. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fagsjef arbeidsliv og advokat i Sjømat Norge Rune Dyrvik, sier at etter arbeidsmiljøloven gjelder det generelle krav til opplæring. Dette er også nærmere konkretisert i enkelte forskrifter, spesielt i forhold til risikofylte arbeidsoperasjoner. F.eks vil det være krav om kurs for å benytte kran. Men dette er altså generelle krav, som ikke er knyttet spesifikt til bransjen.

Rune Dyrvik, fagsjef arbeidsliv/advokat i Sjømat Norge.
Rune Dyrvik, fagsjef arbeidsliv/advokat i Sjømat Norge.

Han sier Sjømat Norge ikke har en oversikt over hvilke krav oppdretterne setter til sikkerhet når det gjelder de ansatte og hver enkelte bedrifts kurs og HMS krav.

Les også: Sikkerhet fra offshore til oppdrett

Tall Sintef har hentet inn viser at det er registrert 34 dødfall i oppdrettsnæringen i perioden 1982 til 2015. Nav sine tall viser at det var 761 registrerte arbeidsulykker i havbruk.

- Tallene kan for så vidt virke høye. Dødsfall innen næringen er selvsagt svært uheldig, men tallet gjelder tross alt en periode på mer enn 30 år. Det er usikkert hvordan tallene fordeler seg i perioden og om det eventuelt kan spores en bedring i utviklingen, sier Dyrvik. 

- Mitt inntrykk er at det gjøres et stadig bedre arbeid på bedriftene innen HMS og at de har fokus på sikkerhet, legger han til.

Nest farligste arbeidsplassen

Sintef startet et prosjekt i begynnelsen av januar for å sikre tryggere arbeidsplasser i havbruk. Hensikten er å redusere sannsynligheten for, og konsekvensene av, operasjonelle og menneskelige feil.

Les også: Vil redusere risikoen med å jobbe på merdkanten

– Fiskeri- og havbruksnæringene har de mest risikofylte arbeidsplassene når en ser på ulykkesfrekvensen. Sintef Fiskeri og havbruk har i en rekke prosjekter arbeidet med sikkerhet for disse gruppene og har opparbeidet en egen database over hendelser og årsaker. Et av prosjektene fokuserer på fiskernes arbeid, arbeidsmiljø, helse og trivsel. Metoder utviklet i dette prosjektet vil bli brukt for å kartlegge hvordan oppdretterne opplever sin helse relatert til faktiske målinger i deres arbeidsmiljø, uttalte Sintef rågiver Ingeborg Ratvik, til kyst.no da prosjektet startet opp.

Norges forskningsråd har bevilget penger til prosjektet for å øke kunnskapen om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte på oppdrettsanleggene, og hvordan risiko kan reduseres ved å bygge sikkerhetsbarrierer inn i prosedyrer, systemer og teknologi.

Hensikten er å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av operasjonelle og menneskelige feil. Prosjektet er et samarbeid mellom Sintef Fiskeri og havbruk, Sintef Teknologi og samfunn, avdeling helse, og NTNU samfunnsforskning, Studio Apertura.