Hav Line fikk i fjor midlertidig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands, nå har de fått avslag på søknaden av NFD. Styreleder Carl-Erik Arnesen i HavLine er ikke fornøyd, og sier Hav Line vil fortsette kampen mot politisk prestisje. Foto: Therese Soltveit.

- HavLine fortsetter kampen mot politisk prestisje

Hav Line retter nå fokuset mot full behandling i tingretten. – Der kan NFD ikke gjemme seg bak dårlige argumenter og politisk prestisje, sier styreleder Carl-Erik Arnesen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mandag ble det kjent at Nærings- og fiskeridepartementet har avslått Hav Lines søknad om å forlenge dispensasjonen fra fiskekvalitetsforskriften. Hav Line fikk i fjor midlertidig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands. Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres, og feilene rettes, før den fraktes ut fra Norge.

Styreleder Carl-Erik Arnesen sier til Kyst.no at han nå har fått gått gjennom avslaget, og henviser til pressemeldingen under. 

- Hav Line har mottatt melding om at Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har avslått søknaden om forlenget dispensasjon. Utfallet var ikke overraskende i lys av at NFD har brukt ethvert knep for å stoppe Hav Line, forklarer styreleder Carl-Erik Arnesen. Det har åpenbart gått prestisje i saken. Bergen tingrett skal straks over påske starte behandlingen av Hav Lines søksmål mot staten rettet mot NFD og Regjeringens vedtak årsskiftet 2018/2019 og forskriftsendringen som kom i slutten av april 2019.

- Ikke vist vilje, eller evne, til å lytte til fornuft

- Med bakgrunn i korona-krisen og innskrenkningene i domstolenes virksomhet ba Hav Line om forlenget dispensasjon. Med utgangspunkt i en forlenget dispensasjon kunne rettssaken utsettes til et tidspunkt som ville sikre en mest mulig forsvarlig behandling av saken. Heller ikke denne gang har NFD vist vilje, eller evne, til å lytte til fornuft. Det ble – selvsagt – avslag, sier han videre.

NFD og Regjeringens "track record" mener han er tydelig:

  • Mattilsynet – statens eget fagorgan – godkjente Hav Line-metoden og Norwegian Gannet høsten 2018. Dette var resultat av en lang og god prosess med norske myndigheter som har støttet og heiet frem innovasjonsprosjektet gjennom flere år.
  • Oppunder jul i 2018, av eget tiltak og uten klage fra noe hold, valgte NFD – under ledelse av den nylig påtroppede fiskeriminister Nesvik – å gjøre kuvending. Grunnlag: NFD var uenig med sitt fagorgan. Uten faktiske grunnlag eller saklige argumenter ble vedtaket fra Mattilsynet omgjort.
  • I starten var Nesvik tydelig på at han intervenerte av hensyn til norske arbeidsplasser. Etter å ha blitt fortalt at dette er et ulovlig hensyn, og i tillegg feil, ble Nesvik tydelig på at det ikke handlet om norske arbeidsplasser likevel. Nå var det "omdømme" og markedsadgang som ble trukket frem. Faktum er at eksporten til Danmark har satt rekord som følge av Norwegian Gannet og at norsk laks er mer ettertraktet enn noen gang tidligere.
  • Hav Lines klage til Regjeringen førte (selvsagt) ikke frem. Hav Line begjærte midlertidig forføyning. I januar 2019 vant Hav Line frem i Bergen tingrett. Tingretten var enig med Hav Line og Mattilsynet. Regjeringens oppfatning ble underkjent som uholdbar.
  • I stedet for å bringe forføyningen inn til muntlige forhandlinger, endret NFD spillereglene. Den 29. april 2019 ble fiskekvalitetsforskriften endret av en grunn: for å stanse Hav Line.

Arnesen sier det går en rød tråd gjennom saken.

- Etter at Nesvik kom inn har NFD vært fast i sitt forsett om å stanse Hav Line. Hav Line retter nå fokuset mot full behandling i tingretten. Der kan NFD ikke gjemme seg bak dårlige argumenter og politisk prestisje.