Møre Maritime skal levere komplett design og tegningspakke til Sletta Verft AS. Skisse: Møre Maritime.

Håløy Havservice kontraherer hybrid servicefartøy

Sletta Verft AS i Aure skal bygge et fartøy av typen Macho25W som skal leveres første halvår 2022. Fartøyet er designet av Møre Maritime AS i Kristiansund.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

«Macho25W» er en bredere og videreutviklet versjon av det vellykkede Macho25-konseptet. Fartøytypen er optimalisert for svært tunge havbruk service-operasjoner og for bruk i eksponerte kystområder. Konseptet har en sterk miljøprofil, med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et topp moderne dieselelektrisk anlegg med ekstra stor batteripakke. Det påregnes betydelige miljøgevinster og årlige drivstoffbesparelser sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle konsepter. Prosjektet er støttet av Enova.

Møre Maritime skal levere komplett design og tegningspakke til Sletta Verft AS. 

- Kontrakten befester det gode samarbeidet som har vært mellom Sletta Verft og Møre Maritime gjennom mange år, sier daglig leder Kåre Sletta i Sletta Verft. 

- Dette er et stort og viktig løft for Håløy Havservice, samtidig som det er nødvendig for å kunne følge med i utviklingen. Utstyret blir større og oppdragene tyngre i havbruksnæringen, og med det følger behovet for båter i denne størrelsen. Vi er veldig fornøyde med designet, og ser frem til å få en kraftplugg av en båt levert fra Sletta Verft, klar for å håndtere tunge arbeidsoppgaver. Vi ser også frem til samarbeidet med Sletta Verft, sier Remi Rønning, daglig leder i Håløy Havservice AS.

Med denne kontrakten har Sletta verft hele 13 båter under bygging med en samlet kontraktsverdi på over 500 mill, og vi har dermed full beskjeftigelse godt inn i 2022, sier Kåre Sletta.