Største hittil for Egil Ulvan Rederi

Egil Ulvan Rederi AS har inngått avtale om bygging av stykkgods/fryseskip hos Tersan Shipyard. Det er Multi Maritime som har utviklet fartøyet.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette er selskapets største enkeltstående investering og representerer det ypperste av grønn teknologi som kommer til å trafikkere kysten de kommende år.
Skipet får navnet «Oddrun With» og er oppkalt etter Egil Ulvan sin avdøde ektefelle, som hadde en sentral rolle i oppbygging av rederiet, heter det i en melding fra selskapet.

100 år

- Rederiet fyller 100 år og dette blir selskapets skip nr. 8, som nå kontraheres i jubileumsåret 2019, sier daglig leder Arild Hoff i en kommentar.

Skipet skal leveres i Q4 2020.

Multi Maritime har hatt gleden av å utvikle nok et lastefartøy sammen med Egil Ulvan Rederi. Dette er det 11 i rekken av fartøy som er utviklet i dette nære samarbeidet siden slutten av 1990-tallet. Design og løsninger er et resultat av et prosjekt som har pågått over tid mellom reder Ivar Ulvan og Multi Maritime. Fartøyet har en total lengde på ca 86m og total bredde inkl. brovinger på ca 24m. Maksimal dødvekt vil være ca 3500 tonn.

"Oddrun With" blir selskapets skip nr. 8, som nå kontraheres i jubileumsåret 2019, sier daglig leder i Ulvan, Arild Hoff. Foto: Helge Martin Markussen

Kapasiteter

Fartøyet er designet for fleksibel og kombinert frakt av stykkgods, kjølevarer og containerlast. I tillegg vil det bli installert et lossesystem for levering av fiskefór til oppdrettsanlegg langs kysten.

Det er i alt 5 lasterom med kapasitet på ca 6500 kubikkmeter der ca 4000 kubikkmeter er kjølerom. I tillegg vil det være stor containerkapasitet på dekk og i lasterom.
For optimal lasting og lossing blir det installert ein fullautomatisert dobbel palleheis med kapasitet på 2x5t.

Fartøyet vil også ha en 120t hovedkran og 20t hjelpekran.I shelterdekk er det arrangert hydraulisk operert foldeluke med lysåpning på ca 26x14m samt ei mindre hydraulisk lasteluke på ca 6,7x3,5m.

Lossesystemet for fiskefor sammen med dynamisk posisjonering av fartøyet (DP system) vil sikre effektiv og berøringsfri lossing direkte til fórflåtene på oppdrettsanlegg. I utviklingsarbeidet har det vært avgjørende å finne de mest miljøvennlige løsningene og samtidig opprettholde sikker operasjon og enkelt vedlikehold av fartøyet. Dette er gjort ved å ta i bruk den nyeste og beste miljøteknologien i markedet i tillegg til optimalisering av skroget for en mest mulig energieffektiv fremdrift.

LNG

Fartøyet vil i hovedsak operere på flytende naturgass (LNG), noe som gir betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Det vil bli installert en batteripakke som gjør det mulig for optimal drift av maskineri og kraftreserver når det er behov for det. Batteripakken skal også kunne lades fra landstrøm og vil ha tilstrekkelig kapasitet til å operere fartøyet helelektrisk i en gitt  idsperiode, feks ved manøvrering til kai eller ved kailigge. Dette vil kunne redusere støy betraktelig f.eks under operasjon i befolka områder.

Hovedkran og palleheis er arrangert med regenerering av strøm som mates inn på batteriet. På den måten vil en stor del av effektforbruket til lastesystemet gjenvinnes.

Hoveddata:

 • Fartøy: “Oddrun With”
 • Rederi: Egil Ulvan Rederi AS (fyller 100 år i år)
 • Design: Multi Maritime
 • Verft: Tersan
 • Fremdrift: LNG
 • Type: Kombinert frakt av stykkgods, kjølevarer og containerlast
 • Lengde: 86 meter
 • Bredde: 24 meter (brovinge)
 • Tonnasje: 3500 dødvekttonn
 • Lastekapasitet: Fem lasterom med kapasitet på ca 6500 kubikkmeter (4000 kubikkmeter er kjølerom)
 • Hovedkran: 120 tonn
 • Levering: Q4 2020

En av de virkelig teknologiske nyvinningene tatt i bruk i dette fartøyet, er utnytting av kulde i LNG systemet til nedkjøling av fryserommene. Tradisjonelt står kjølemaskineri for et betydelig
energiforbruk i denne type fartøy. LNG blir hold flytende i lagertanken ved at den er nedkjølt til 150-160 0 C og dette kuldereservoaret blir utnyttet i lasterommenes kjølesystem når LNG blir fordampet for å kunne brukes i fremdriftsmotoren.

Av andre energireduserende tiltak ombord kan nevnes vannbåren oppvarming av innredning med varmegjenvinning fra motorer og kjølesystem, energioptimalisering av ventilasjonssystem og bruk av laveffekt LED armatur til belysning. Utover høyt miljøfokus i design av fartøyet, er det lagt stor vekt på å utvikle et fartøy med gode fasilitetar for mannskap. Dette er gjennomgående i utforming av innredning, som bl.a innehar sauna, trimrom og romslige fellesareal med god utsikt.