Fiskeriminister Per Sandberg på talerstolen under Sjømatdagene 2017. Foto: Therese Soltveit

Ønsker å gjøre FHF til statlig aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet melder de sender på høring et forslag om å omdanne Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond til et statlig aksjeselskap.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Næringen gjør en viktig innsats gjennom FHF for å forske frem løsninger på utfordringer i de marine næringene. Med dette forslaget ønsker jeg å legge til rette for at næringen også framover vil være en viktig bidragsyter i den marine forskningsinnsatsen, sier Per Sandberg i en pressemelding.

Sjømatnæringen bidrar til den marine forskningsinnsatsen gjennom FHF, som finansierer forsknings- og utviklingsoppgaver som næringen ønsker gjennomført.

- Å omdanne FHF til et aksjeselskap vil gi et ryddig forhold mellom departementet og FHF, og det gir FHF frihet til å disponere forskningspengene de forvalter slik næringen ønsker, sier Sandberg.

FHF er i dag et forvaltningsorgan, og finansieres av en avgift på 0,3 % av eksportverdien av fisk og fiskevarer. FHFs inntekter i 2016 var 274,5 millioner kroner.

FHF er opprettet med bakgrunn i Lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Det tas sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget med forslag til ny organisasjonsform for FHF etter at høringsrunden er avsluttet.