Syv rensefiskveiledere er nå blitt til tre. Illustrasjonsfoto av rognkjeks: Maja Bævre-Jensen/FHF
Syv rensefiskveiledere er nå blitt til tre. Illustrasjonsfoto av rognkjeks: Maja Bævre-Jensen/FHF

Nye rensefiskveiledere

Nye veiledere for fangst og bruk av rensefisk foreligger nå – spisset og forenklet, men likevel konkret med råd om beste praksis.

Publisert

God bruk av rensefisk er krevende og fordrer god praksis i alle ledd, dvs. fangst, oppbevaring, transport, tilpassede forhold i merd, overvintring og mulig etterbruk.

- Da er det viktig at næringen har all kunnskap tilgjengelig for å kunne lykkes best mulig, opplyser Maja Bævre-Jensen, kommunikasjonsrådgiver i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Hun påpeker at INAQ har derfor, i oppdrag fra FHF, oppdatert rensefiskveilederne, i nært samarbeid med Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet.

- Det viktigste grepet vi har gjort er at vi har forenkle veilederne – syv veiledere er nå blitt til tre, sier prosjektleder Randi Grøntvedt i INAQ. 

- Gjennom prosjektet ser vi også tydelig at for å lykkes med rensefisk er det ikke bare å følge en gitt oppskrift. Oppdretterne må ta i bruk eksisterende kunnskap og sette denne i sammenheng med forholdene på sin lokalitet, for så lage en god strategi.sier prosjektleder Randi Grøntvedt i INAQ. Foto: Sjømat Norge.
- Gjennom prosjektet ser vi også tydelig at for å lykkes med rensefisk er det ikke bare å følge en gitt oppskrift. Oppdretterne må ta i bruk eksisterende kunnskap og sette denne i sammenheng med forholdene på sin lokalitet, for så lage en god strategi.sier prosjektleder Randi Grøntvedt i INAQ. Foto: Sjømat Norge.

- I tillegg har vi lagt stor vekt på strategi, et moment som er helt nytt, da vi erfarer at jobben før beslutning om bruk av rensefisk tas, er vel så viktig som hvordan det blir håndtert underveis, sier hun.

De tre nye veilederne er delt inn i følgende tematikk:

  1. Fangst, levering og oppbevaring av villfanget leppefisk
  2. Transport av oppdrettet rensefisk
  3. Strategi, mottak og hold av rensefisk

- Gjennom prosjektet ser vi også tydelig at for å lykkes med rensefisk er det ikke bare å følge en gitt oppskrift. Oppdretterne må ta i bruk eksisterende kunnskap og sette denne i sammenheng med forholdene på sin lokalitet, for så lage en god strategi, sier Grøntvedt.

- Noen lokaliteter egner seg til bruk av rensefisk og andre ikke. Og skal de lykkes så er første pri å ha ansatte med kompetanse, motivasjon og nok ressurser, legger hun til.

Rensefiskveilderne vil etter hvert foreligge på en egen nettside i et interaktivt format. Siden skal også fungere som en delingsplattform for næringen selv, slik at ny kunnskap og behov for å drøfte problemstillinger kan gjøres fortløpende.

Rensefiskveilederne:

  • Ble utarbeidet første gang i 2012. Oppdaterte veiledere ble tilgjengelig våren 2017.
  • Siden da har det vært økende oppmerksomhet og diskusjon rundt både effekt, og etiske momenter rundt bruk av rensefisk.
  • Høy dødelighet av rensefisk som følge av sykdom og ukjente årsaker, samt varierende erfaringer vedrørende effekt, er en stor utfordring.
  • For å få til en bedring er det viktig å ta i bruk kunnskap og erfaring for å vite både hva man bør gjøre, og hva man ikke skal gjøre, for å sikre god overlevelse, effekt og mulig etterbruk av rensefisk.