Veterinær Kristin Ottesen, leder for fiskehelsetjenesten HaVet sier under lusekonferansen 2021 at termisk avlusing har gitt bedre effekt enn tidligere år og bedre fiskevelferd enn tidligere. Men påpeker at ILA-utbruddene har vært krevende for behandling mot lus. Foto: HaVet.
Veterinær Kristin Ottesen, leder for fiskehelsetjenesten HaVet sier under lusekonferansen 2021 at termisk avlusing har gitt bedre effekt enn tidligere år og bedre fiskevelferd enn tidligere. Men påpeker at ILA-utbruddene har vært krevende for behandling mot lus. Foto: HaVet.

ILA får store konsekvenser for bekjempelse av lakselus

Kristin Ottesen i fiskehelsetjenesten HaVet sier at de mange ILA- utbruddene i region-nord førte til store utfordringer og konsekvenser for oppdretternes bekjempelse av lakselus i regionen. 

Publisert

FHFs årlige lusekonferanse er i gang, og første foredrag ut for dagen var veterinær og leder Kristin Ottesen i HaVet. Hun trakk frem flere forhold som utgjorde fjoråret for oppdretterne i Nord-Norge og pekte på at ILA var mest utfordrende for oppdretterne i 2020. 

- Sammenligner man utsettsår og lakseluspåvirkningene i 2020 i region Nord-Norge blir ikke forandringene så veldig store, selv om tallene er gått ned. Lusetallene varierer vel så mye på bakgrunn av varierende utsettsmønstre og hvilke områder som er brakklagt enn valgt strategi i områdene. 

Det mener hun viser også potensiale i utsettsstruktur som smittereduserende tiltak. 

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP