Daglig leder Erik Osland og administrerende direktør Torstein Rønning i Fiizk gjorde avtalen offisiell på Stiim Aqua Cluster sin havbrukskonferanse på Sola tirsdag. Foto: Fiizk.

Osland sikret seg flere lukkede anlegg

Fiizk inngikk i dag en avtale med Osland Havbruk om levering av to lukkede anlegg på 30 000 kubikk. 

Publisert Sist oppdatert

Avtalen medfører at FiiZK skal levere to nøkkelferdige merder av typen Certus 30 000 til Osland Havbruk. Oppdrettsselskapet får nå tilgang til 60 000 kubikkmeter lusefritt oppdrettsvolum ved lokaliteten Mjølsvik i Sognefjorden.

Leveres høsten 2022

Administerende direktør Torstein Rønning sier til Kyst.no at han er fornøyd med kontrakten. 

-  Osland er langt fremme i bruk og satsing på lukkede anlegg. Kontrakten vi har inngått gjelder to nye merder som er veldig store og har et produksjonsvolum på 30 000 kubikkmeter. De er 37 meter dyp og har en omkrets på 140 meter.

De lukkede anleggene skal leveres september 2022, og Rønning sier at planen til Osland er at merdtypen blir en integrert del av produksjonsstrategien til Osland Havbruk som skal ta fisken opp til slaktevekt i merdene. 

- Osland ser fremover og ønsker å sikre seg en enda bedre og lønssom drift, gjennom å investere i lukkede anlegg, legger Fiizk-sjefen til.

Fiizk skal levere to lukkede anlegg til Osland, hver på 30 000 kubikkmeter. Illustrasjonsfoto: Fiizk.

Per dags dato er det største anlegget Fiizk har produsert på 15 000 kubikk, og disse merdene som nå skal bygges vil ha dobbel så stor notpose. 

Daglig leder Erik Osland sier i en kjapp kommentar til Kyst.no at han er svært fornøyd med kontrakten, og ser frem til å ta teknologien i bruk. 

Kontinuerlig overvåking

I en pressemelding opplyser de at de sertifiserte merdene har en spesialkonstruert stiv flytekrage i stål som gir riktig oppdrift, og fungerer som en trygg arbeidsplattform for driftsoperatører.

En Industriell PVC-duk produsert ved FiiZK sin fabrikk på Frekhaug lukker produksjonsvolumet, og danner sammen med en not en dobbel barriere mot rømming. Åtte uavhengige sjøvannsinntak pumper inn rikelig med vann fra under lusebeltet og strømsetter det i merden.

Parallelt med leveransen starter partene et tett samarbeid for å fremme drift, fiskehelse og tilvekst i merdene. De påpeker at merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av et sensornettverk. Ved behov tilsettes oksygen automatisk. Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift og alarmering ved avvik, kommer det frem. 

Erik Osland og Magnus Stendal, forretningsutvikler for lukkede merder i FiiZK  sier i en felles kommentar at de har store forventinger til leveransen med bakgrunn i den brede erfaring partene allerede har hver for seg innen lukket oppdrett i sjø.