Pure Norwegian Seafood kjøper lukket ventemerd fra FiiZK. Foto: FiiZK

Pure Norwegian Seafood kjøper lukket ventemerd

FiiZK skal levere en lukket ventemerd av typen Certus Harvest til Pure Norwegain Seafood sitt slakteri på Averøy. På denne måten unngår slakteriet direktelossing fra brønnbåt i forbindelse med sanitærslakting, og brønnbåtkapasitet blir frigjort til andre formål.

Publisert Sist oppdatert

Merden er av samme type som FiiZK leverte til Salmosea, og som har vært i drift siden Juli 2020.

Den lukkede ventemerden har tre adskilte bur, med en samlet holdekapasitet på 750 tonn fisk, og installeres ved siden av slakteriets eksisterende ventemerdanlegg.

Flytekragen måler 18X74m, og en kraftig industriell PVC-duk lukker produksjonsvolumet. Rikelig med sjøvann pumpes inn, og strømsettes ved hjelp av miksere i merden.  

Merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av et sensornettverk. Oksygen tilsettes automatisk ved behov. Avløpsvannet pumpes ut av duken, og inn på en forskriftsmessig vannrenselinje med filter og UV.Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift av merden, overvåking av driftskomponenter og alarmering ved avvik.

- Avtalen med FiiZK gir oss som slakteri betydelig mer fleksibilitet i produksjonen og vil kunne frigi brønnbåt kapasitet sier Eldar Henden, daglig leder i PNS i en kommentar.
Anlegget skal stå klart til bruk sommeren 2022.