Gründer Ola Braanaas pakker sekken og setter kursen mot skatteparadiset Bø i Vesterålen. foto: Firda Seafood Group
Gründer Ola Braanaas pakker sekken og setter kursen mot skatteparadiset Bø i Vesterålen. foto: Firda Seafood Group

Skattesjokk for familieeide oppdrettsselskaper – gründer flytter til Bø

Nye regler for verdsettelse av oppdrettstillatelser mangedobler papirverdien av familieeide, lokale selskaper. Nå flytter gründer Ola Braanaas i Firda Seafood-konsernet til Bø i Vesterålen for å «dempe byrden» på livsverket og lokalsamfunnet i Gulen.

Publisert

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen å beregne verdsettelsen av oppdrettstillatelser til  såkalt omsetningsverdi. For de store børsnoterte selskapene vil ikke forslaget få noen praktisk  betydning, da aksjer i børsnoterte selskaper verdsettes til en andel av aksjenes børsverdi. For familieeide selskap er resultatet at formuer langs hele kysten øker eksplosivt på papiret, noe Kyst.no var først til å omtale.

- Min skatt firedobles neste år, noe som betyr at jeg må betale mer enn 700 000 kroner i skatt ekstra hver eneste uke. Av dette kommer over 80 prosent som følge av at selskaper som Firda Seafood på  papiret får en kunstig og ekstremt høy verdi, sier Ola Braanaas, som er gründer og eneeier av Firda Seafood og dets tilhørende selskaper.  

- Det er ikke synd på meg, men dette er penger som må tas direkte fra driften og utviklingen av Firda Seafood-konsernet. Over natten er jeg og det lokale eierskapet blitt en stor byrde for selskapet, arbeidsplassene og verdiskapingen lokalt i Gulen. Derfor velger jeg å flytte meg selv og familien min  til Bø i Vesterålen, en region hvor vi har røtter fra før, og hvor vi sparer skatt. Det reduserer byrden  for Firda-konsernet og lokalsamfunnet i Gulen, sier Braanaas. 

Les også: - Kraftig skatteøkning for familieeide oppdrettsselskaper

Straffer distriktsnæringslivet 

- Konkret foreslår regjeringen å sette formuesverdien på oppdrettstillatelsene til en pris som kun kan realiseres ved salg av selskapet, noe betyr at lokalt, aktivt eierskap i distrikts-Norge går fra være en ressurs, til en byrde. 

- Det åpenbare valget for oss i Firda Seafood, og andre små og familieeide selskaper langs hele  kysten, er å selge selskapene, eller gi bort den lokale råderetten ved å gå på børs. Det vil pulverisere det lokale eierskapet, og bety en historisk flytting av makt og beslutninger bort fra kystsamfunnene  der verdiskapingen skjer, sier Braanaas. 

- Verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet kan være bekjent av at det lokale, aktive eierskapet  straffes og at børsnotering eller salg av bedriftene er eneste løsning for selskaper langs hele kysten.  Blir dette stående vil det føre til en kraftig omstrukturering og sentralisering, der de store selskapene  blir større og de små bli mindre. Det må være et arbeidsuhell at dette støttes av Arbeiderpartiet og  Senterpartiet, sier Braanas. 

Sparer over en halv million i uken på å flytte til Bø 

- Det er ikke lett å forlate en kommune og et lokalsamfunn jeg har blitt så glad i og har en  samfunnsmessig forpliktelse til å følge opp. Samtidig ser jeg ikke noe valg, flyttingen til Bø gjør at  formueskatten min blir lavere. Det sparer selskapet for over en halv million kroner i uka. Dette er  penger som heller kan bli værende i selskapet, brukes til å videreutvikle næringen og bidra til  verdiskapning og sysselsetting i kystsamfunnet i Gulen og Ytre Sogn. Det er her Firda Seafood er  bygget stein for stein, og her skal hovedkontoret være og utviklingen skje, sier Braanaas. 

- Selv om jeg nå flytter til Bø, endrer ikke problemstillingen seg for alle de andre lokalt og  familiedrevne selskapene langs kystlinja vår. Så nå håper jeg at politikerne våre våkner og ser hvilke  fatale konsekvenser dette kan få for det aktive lokalt eierskap, som er en viktig bærebjelke for  livskraftige kystsamfunn, avslutter Braanaas.