FishGlobene for postsmolt i Rogaland. Foto: FishGlobe.

Grieg Seafood og Fishglobe går sammen om lukket teknologi

Gjennom samarbeidsselskapet Next Seafood, som skal overta to tildelte utviklingstillatelser, skal partene realisere FishGLOBE-konseptet for matfisk (30K).

Publisert Sist oppdatert

Grieg Seafood Rogaland og FishGLOBE samarbeider i dag om oppdrett av postsmolt i to mindre «glober», eller lukkede oppdrettsanlegg, i Ryfylke. Det gjør at Grieg Seafood Rogalands laks kan være kortere tid i tradisjonelle oppdrettsanlegg, som blant annet skal gi selskapet bedre kontroll på lus og sykdom. Nå inngår selskapene et partnerskap for å videreutvikle teknologien og tilpasse den til slakteklar matfisk, kommer det frem i en pressemelding.

Mens 3.5K globene for postsmolt er 3500 kubikkmeter, vil matfisk-globen (30K) være nesten ti ganger så stor - hele 30 000 kubikkmeter.

Norske myndigheter har tildelt to utviklingstillatelser til prosjektet.

Regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland Nina Willumsen Grieg ser frem til å starte samarbeidet. Foto: Tom Haga.

- Vi skal redusere avtrykket vårt, forbedre fiskevelferden og vokse bærekraftig. Det jobber vi mye med, både gjennom å forbedre tradisjonell oppdrett og ved hjelp av ny teknologi. Gjennom samarbeidet i Next Seafood er målet å utvikle teknologi og kompetanse på lukkede anlegg i sjø. Det ser vi frem til, sier Nina Willumsen Grieg, regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland.

Tor Hellestøl, daglig leder i FishGLOBE mener selskapet bidrar til bærekraftig vekst i havbruksnæringen gjennom leveranser av lukkede oppdrettsanlegg for postsmolt og nå framover også for matfisk.

- Sammen med Grieg Seafood Rogaland som har en kompetanse og erfaring som komplementerer oss godt, skal vi ta nye steg i vår teknologiutvikling. Vi gleder oss til å realisere 30K’en gjennom samarbeidet i Next Seafood, sier han videre. 

I første omgang skal Next Seafood detaljprosjektere FishGLOBE for matfisk. Etter planen skal beslutning om bygging tas i løpet av 2022.