FishGlobe har gjennom flere år jobbet godt med utvikling av teknologien og har i dag to mindre glober i full drift med postsmoltproduksjon i Rogaland.

Fishglobe tildelt kontrakter for over 500 millioner kroner

Nova Sea skal nå bygge den største varianten av deres lukkede oppdrettssystem, FishGlobe 30K, i nært samarbeid med selskapet. Nova Sea overtar også selskapets to utviklingskonsesjoner.

Publisert Sist oppdatert

FishGlobe har tidligere testet ut noen mindre varianter av denne oppdrettsgloben, og Nova Sea skal nå gjennomføre forsøk med fullskala produksjon av matfisk.

- Kontraktene som er signert inkluderer leveranser av FishGLOBE 3.5K (3.500 m³), FishGLOBE 10K (10.000 m³) og FishGLOBE 30K (30.000 m³). Globene vil bli levert til kjente og for nå konfidensielle kunder i løpet av 2025 og 2026, skriver FishGLOBE i en pressemelding.

Bluegreen Fusion AS i Bamble og ICON Systems AS i Sandnes vil være hovedpartnere i de nye kontraktene.

- Dette sikrer kontinuitet, læring og erfaringsoverføring fra bygging av de to globene som er i full produksjon av postsmolt i Lysefjorden. I tillegg vil driftserfaringene fra 14 fiskegrupper bli nyttige i de prosjektene vi nå starter opp, skriver selskapet.

Samarbeid med Nova Sea

FishGLOBE 30K skal leveres til Nova Sea og inkluderer to utviklingskonsesjoner som Fiskeridirektoratet tidligere har tildelt FishGLOBE. 30K-prosjektet ble spesielt krevende etter at grunnrenteskatten ble lansert høsten 2022. 

Levering av fisk fra Fishglobe til brønnbåt.

Tor Hellestøl, administrerende direktør i FishGLOBE, sier de er utrolig stolte over at et selskap som Nova Sea kommer inn og blir partner i dette prosjektet. 

- Nova Sea har imponert oss på alle måter fra første gang vi møttes, og vi gleder oss til å jobbe sammen med de framover. Dette blir et helnorsk prosjekt; med oppdrett i Nordland, teknologi fra Rogaland, bygging på Østlandet og leverandører fra hele kysten.

Tom Eirik Aasjord, administrerende direktør i Nova Sea sier de nå satser på en helt ny teknologi.

- Vi ser frem til et godt og spennende samarbeid med FishGLOBE. For oss er fiskehelse det aller viktigste. Vi har som mål å ha landets friskeste oppdrettsfisk og høyeste overlevelse. Derfor er det alltid viktig for oss å delta i utviklingen av nye produksjonsteknologier som kan bidra til bedre beskyttelse for fisken og lære oss å mestre nye produksjonsmetoder i tillegg til vanlig konvensjonelt oppdrett, fastslår han.

Vil eliminere lakselus

Forretningsutvikler Tormod Skålsvik i Nova Sea ser frem til at prosjektet kommer i gang. 

- FishGlobe har gjennom flere år jobbet godt med utvikling av teknologien og har i dag to mindre glober i full drift med postsmoltproduksjon i Rogaland, og vi har tro på at en fullskala test på en egnet lokasjon i vår region vil gi gode resultater.

Systemet legger opp til at inntak av dypvann vil eliminere problemet med lakselus, og at det noe varmere dypvannet om vinteren vil bidra til økt fiskevelferd. Videre skal det utvikles teknologi for oppsamling av slam og Nova Sea ser nå på muligheten for å få på plass en mer sirkulær utnyttelse av ressursene gjennom deres medeierskap i et prosesseringsanlegg for slam på Helgeland.

Internasjonale kontrakter

FishGLOBE har også inngått kontrakter med leveranser av blant annet FishGLOBE 3.5K og FishGLOBE 10K til en internasjonal kunde. FishGLOBE har jobbet målrettet over flere år med eksport av glober til ulike markeder. Selskapet går nå inn i en ny fase og er i full gang med rekruttering av nøkkelpersoner som skal være med på denne spennende reisen framover. 

Hellestøl sier de valgte strategisk å gå veldig hardt mot eksport av teknologien all den tid regulering, grunnrente m.m. ga vanskelige forhold for kommersialisering i Norge. 

- Jeg vil berømme vårt team som har vist stayerevne i en utfordrende periode. Vi er svært glade for at det langsiktige arbeidet som er lagt ned har gitt oss betydelige kontrakter og ordrereserve for de neste årene.