Nofima-forsker Jelena Kolarevic slår fast at oppdrettere har stort fokus på laksens ve og vel. Her tar hun prøver under CTRL Aqua-prosjektet. Foto: Terje Aamodt, Nofima.

- Oppdrettere er svært opptatt av fiskevelferden

En av idéene bak utviklingen av semi-lukkede systemer i sjøen var å beskytte laks mot lusesmitte. Så langt har dette målet blitt oppnådd, og lusen har ikke vært et særlig problem for laks produsert i slike anlegg, slår Nofima-forsker fast.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Jelena Kolarevic er forsker i Nofima, og en av forfatterne bak boken FISHWELL, en håndbok og oppslagsverk om fiskevelferd. Overfor Norsk Fiskeoppdrett forteller hun litt om hvordan det står til med fiskevelferden i semi-lukkede anlegg.

Hun peker blant annet på at gode vannhastighetsforhold i en rekke systemer kan gi laksen god mosjon og potensielt øke fiskens robusthet.

- Med hensyn til tettheter har næringen vært svært konservativ og her på Nofima har vi sjelden observert noen suboptimale vannkvalitetsforhold. Når det er sagt, har noen oppdrettere møtt utfordringer med for eksempel geléfisk og AGD som har konsekvenser for fiskevelferd, forteller hun til Norsk Fiskeoppdrett.

Mer fokus på vannkvalitet

Kolarevic understreker at i semi-lukkede systemer i sjøen er en avhengig av teknologien for å gi optimale forhold, f.eks. pumper som pumper vann fra dypet, oksygenering, fjerning av faste stoffer og partikler fra systemet.

- Fisk er avhengig av riktig utforming og dimensjonering av systemene for å gi optimale vannkvalitetsforhold for produksjon. Det er potensial for opphopning av metabolitter (CO2, ammoniakk), og derfor må det legges større vekt på overvåking av vannkvalitet, poengterer hun.

Nofima-forskeren mener at dagens oppdrettere er svært opptatt av å gi de best mulige oppdrettsforholdene til fisken sin, men at det noen ganger likevel kan være vanskelig å vite hvilke velferdsindikatorer som skal brukes, og hvordan man bruker dem på en enkel og robust måte. Derfor håper forfatterne av FISHWELL-håndboken (FHF-finansiert prosjekt) å gi oppdretterne alle de nødvendige verktøyene for å vurdere fiskenes velferd i hvert enkelt oppdrettssystem eller rutine.

- Hvordan synes du egentlig utviklingen har vært på fiskevelferd i semi-lukkede anlegg?

- Så vidt jeg vet, og basert på det arbeidet som Nofima har gjort, har velferden vært i fokus under testing av pilotene på semi-lukkede anlegg. I mange tilfeller dokumenterer vi velferd og prøver å skape en stor nok database som vil hjelpe oss med å evaluere fiskevelferden i denne typen systemer.

I FISHWELL-håndboken har forskerne gitt en kort oversikt over resultatene som foreligger hittil, men det er fortsatt på et tidlig stadium.

- Vi forventer at mer kunnskap vil bli generert i årene som kommer, og at håndboken da kan oppdateres tilsvarende, legger hun til.

Les hele denne artikkelen og en hel mengde RAS-saker i Norsk Fiskeoppdretts utgave NF nr 10.

Har du ikke abonnement?  – Tegn et her.

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg. ​