Det har vært en oppsving i antall PD-tilfeller i 2018. Illustrasjonsfoto.
Det har vært en oppsving i antall PD-tilfeller i 2018. Illustrasjonsfoto.

Dramatisk økning i antall PD-tilfeller

I følge Veterinærinstituttet har det vært en dramatisk økning av PD-tilfeller  i 2018 og nye tilfeller er påvist i tidligere PD-frie områder.

Publisert

Veterinærinstituttet vurderer i Fiskehelserapporten 2018 at forekomsten av PD-tilfeller har økt dramatisk etter implementering av ny forskrift med krav om månedlig screening av SAV. En del av disse tilfellene er trolig tilfeller av sub-klinisk infeksjon, i følge rapporten. 

Økning av SAV2 tilfeller

Fiskehelserapporten viser også at det har vært en økning i forekomst av SAV2-virus. I følge Veterinærinstituttet er det høyeste antall registrert siden denne virusvarianten ble introdusert i Norge.  Det har vært en økning i antall tilfeller i Trøndelag fra 21 i 2017 til 50 i 2018. Samtidig gikk antallet SAV2 tilfeller ned fra 21 i 2017 til 14 i Møre og Romsdal.

Nedgang i SAV3 tilfeller

Det har i følge rapporten vært en nedgang i tilfeller av SAV3 på Vestlandet fra 121 i 2017 til 98 tilfeller i 2018. Samtidig har det vært en økning i antall PD-tilfeller i Hordaland til vel 60 tilfeller mot ca 50 tilfeller i 2017. I Rogaland minsket forekomsten av SAV3 påvisninger fra 10 i 2017 til 6 tilfeller i 2018. Det har også vært rapportert om færre tilfeller av SAV3 i Sogn og Fjordane med en nedgang fra 31 tilfeller i 2017 til 21 i 2018.

Rapporten viser også at det har vært tilfeller av SAV2 og SAV3 på samme anlegg i Søla kommune (Møre og Romsdal). Videre har det vært påvist et tilfelle av SAV2 med et forutgående tilfelle av diagnosert SAV3 i Sogn og Fjordane.  Påvisning av SAV2 i Sogn og Fjorande er uvanlig da denne virusvarianten ikke er vanlig sør for Stadt.

Les også: Påvist PD-SAV2 på Mowi anlegg i Sogn og Fjordane

Smitte trolig på vei nordover   

Grensen for PD-sonen ble flyttet lenger nord i 2017, og det har i følge Veterinærinstituttet vært 5 tilfeller av PD i området opp mot Buholmråsa. Dette er et område som tidligere har vært fri for PD. Veterinærinstituttet påpeker at dagens praksis med åpning for å ha SAV2 smittet frisk stående i sjø frem til slakt trolig kan bidra til PD sprer seg videre nordover.Bare en liten del av oppdrettsfisken PD-vaksineres

Bare en del av oppdrettsfisken PD-vaksineres

Veterinærinstituttet har i forbindelse med den årlige rapporten gjennomført en spørreundersøkelse hvor litt under halvparten av de som svarte på undersøkelsen oppgir at fisken i deres område vaksineres mot PD i varierende grad. Flere av respodentene som svarte at fisken vaksineres mot PD jobber innenfor PD-sonen. Ca en tredel av respondentene i undersøkelsen arbeider i de tre nordligste fylkene, skal i følge fiskehelserapporten vaksinere en del av fisken.