Fiskeridepartementer forteller i en melding at det er kommet nye regler om PD-vaksinering av laksefisk. Foto: Harald T. Nesvik / Fiskeridep.

Må vaksinere fisk mot pankreassykdom

Fra 1. juli neste år skal all fisk som settes ut i matfisk- og stamfiskanlegg i området fra Taskneset i sør til Langøya ved Kvaløya i nord være vaksinert mot pankreassykdom.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette melder Fiskeridepartementet i en pressemelding.

- Når all fisken i dette området vaksineres vil det redusere smittepresset i områdene nord for PD-sonen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Departementet forteller at i forbindelse med høring av bekjempelsesplanen mot pankreassykdom (PD) etterlyste flere krav om at fisken må vaksineres.

- Nærings- og fiskeridepartementet ba derfor Veterinærinstituttet gå gjennom ny kunnskap om tilgjengelige vaksiner mot PD, samt effekter og bivirkninger av disse vaksinene, skriver de i meldingen.

På bakgrunn av resultatet av denne gjennomgangen og høringsinnspillene har fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik besluttet at § 7 i Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr (PD-forskriften) skal tre i kraft fra og med 1. juli 2020.

- Dette innebærer at all fisk som settes ut i matfisk- og stamfiskanlegg i området som strekker seg fra Taskneset (Fræna) i sør til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord, skal være vaksinert mot PD fra og med denne dato, understreker departementet.

I tillegg fastsettes endringen i PD-forskriften § 8 som sier at Mattilsynet kan forby flytting av fisk inn til eller ut av et akvakulturanlegg der det er grunn til mistanke om pankreassykdom ut i fra smittekontakt. En konkretisering av hva begrepet "smittekontakt" innebærer vil tas inn i PD-planen. Endringen er en presisering av matlovens bestemmelser og innebærer ingen endring i praksis.

Endringsforskriften kan du lese her