Illustrasjonsbilde: Havbruk til havs – fiskeridirektoratet inviterer nå til høring angående havbruk til havs for områder i nord.

Ber om innspill til havbruk til havs

Fiskeridirektoratet inviterer havbruksnæringen til å gi innspill til vurdering av områder for havbruk til havs utenfor Troms og Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har tidligere besluttet å konsekvensvurdere tre områder for havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet forslag til utredningsprogram for disse områdene.

Forslaget til utredningsprogram ligger nå i Nærings- og fiskeridepartementet til vurdering. 

Fiskeridirektoratet har fått i oppdrag fra departementet å vurdere om det også er grunnlag for å anbefale et område for havbruk til havs utenfor Troms og Finnmark for konsekvensvurdering.

Direktoratet har nå vurdert dette, og ber om innspill til to nærmere avgrensede områder (Tromsøflaket vest og øst), med frist 10. november.