Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet.
Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet.

Nytt elektronisk skjema for rapportering fra forskningstillatelser

Fiskeridirektoratet har endret skjemaet for resultatrapportering fra forskningstillatelser for 2015. Skjemaet skal heretter sendes inn elektronisk. Rapporteringsfristen er 15.02.2016

Publisert

Skjemaet er forenklet og koblet mot Akvakulturregisteret, slik at grunnopplysningene blir hentet automatisk. Pålogging skjer via ID-porten.

Ett skjema for flere tillatelser

Alle tillatelser for laks og ørret og regnbueørret som selskapet er i besittelse av, framkommer i en nedtrekksmeny. Det skal kun rapporteres fra forskningstillatelser som spesifikt må velges i menyen. Det kan rapporteres fra flere tillatelser på samme skjema.

Ikke sensitive opplysninger i skjemaet

Det framgår av tillatelsene at resultatene fra forsøksvirksomheten skal være allment tilgjengelig. Det må påregnes at opplysningene som oppgis kan offentliggjøres. Vi ber om at det ikke legges inn sensitive opplysninger i skjemaet. Opplysninger og informasjon som kun er beregnet for Fiskeridirektoratet kan sendes til en e-postadresse som er opplyst i skjemaet.

Dersom det allerede er sendt inn rapporteringsskjema for 2015 i gammelt format, er det ikke nødvendig å rapportere på nytt.