Direktoratet har tatt i bruk digitale verktøy for å følge opp rømmingshendelser. Blant annet vil direktoratet bruke videomøter og telefon for å følge opp hendelser. Foto: Arkiv.

Fiskeridirektoratet følger opp rømmingshendelser digitalt

På grunn av smittehensyn kommer ikke Fiskeridirektoratet til å gjennomføre fysiske tilsyn etter rømmingshendelser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Tilsynsbesøk er nyttig for å få god informasjon om hendelsesforløp og årsaksforholdene ved rømming av oppdrettsfisk, men for å hindre spredning av koronavirus fokuserer vi nå på digitalt tilsyn, forteller direktoratet i en melding.

De legger til at de følger opp virksomhetene ved hjelp av digitale verktøy slik at vi får informasjonen vi trenger for å sette i verk skadebegrensende tiltak og finne årsaken til rømmingen.

- For å sikre tilstrekkelig informasjon om rømmingshendelsene vil vi i større grad etterspørre dokumentasjon når vi tar kontakt med virksomheten. Dokumentasjonen vil kunne omfatte tidslinjen for hva som har skjedd og bilder og video relatert til rømmingen, skriver de.

I tillegg vil vi på vanlige måte gjennomføre intervju, men ved hjelp av videomøter eller telefon.

Gjenfangst, rapportering og forsvarlig drift

Vurderinger rundt skadebegrensende tiltak vil bli utført som normalt. Virksomhetenes plikt til gjenfangst er uendret.

Kravet om at rømming og mistanke om rømming straks skal meldes til Fiskeridirektoratet er uendret.

- Vi minner også om at oppdretter er ansvarlig for at det enkelte anlegg driver forsvarlig og i tråd med kravene i regelverket. Anleggene skal alltid ha en beredskap og planer for å håndtere en rømmingshendelse.