Illustrasjon «Pipefarm». Foto: Lerøy Seafood Group ASA
Illustrasjon «Pipefarm». Foto: Lerøy Seafood Group ASA

Oppdrettsgigant søker om utviklingstillatelser til «Pipefarm»

Lerøy Seafood Group søker nå om 9 utviklingstillatelser til konseptet "Pipefarm" lukket flytende lengdestrømsanlegg. - Vi ser at modellen har et enormt uforløst potensial og at konseptet, gjennom en omfattende utviklingsfase kan bli den optimale løsningen innen lukket produksjon i sjø, sier Stig Nilsen konserndirektør Havbruk i LSG til kyst.no.

Publisert

- Vi har søkt Fiskeridirektoratet om til sammen 9 FOU tillatelser gjennom havbruskonseptet «Pipefarm», sier Nilsen til kyst.no.

Utviklingstillatelsene de nå søker om er på 7 020 tonn. Konseptet  "Pipefarm" beskriver selskapet selv som et lukket flytende lengdestrømsanlegg. På Fiskeridirektoratets sider står det at søknaden fra Lerøy ble mottatt den 18 april.

Her kan du se en oversikt over de 16 som har søkt om konsesjoner så langt.

Verdifulle observasjoner

Nilsen sier til kyst.no at Lerøy har bygget betydelig kompetanse på lukket havbruksteknologi og gjort verdifulle observasjoner gjennom pilotanlegget som Lerøy Vest AS har kjøpt av Preline AS og driftet siden våren 2015.

Les også: Eide Fjordbruk søkjer om seks utviklingskonsesjonar til åpen plattform

Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: LSG.
Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: LSG.

- Vi ser at modellen har et enormt uforløst potensial og at konseptet, gjennom en omfattende utviklingsfase kan bli den optimale løsningen innen lukket produksjon i sjø. Denne utviklingsprosessen vil bli utfordrende med tanke på prosjektets omfang og vil innebære et omfattende teknologisk løft, sier Nilsen.  

Investerer rundt 700 millioner i prosjektet

Prosjektet vil kreve betydelige investeringer. Disse er estimert til mellom 650 og 700 millioner kroner, opplyser Nilsen.

Han mener derfor at en videre prosess basert på utviklingstillatelser vil være en aktuell og spennende vei å gå for å kunne realisere konseptet.

- Teknologien vil innebære en betydelig innovasjon for næringen. Denne innovasjonen vil kunne styrke næringens bærekraft, miljømessig, sosialt og økonomisk og bli en særlig viktig faktor når det gjelder å skape en mer arealeffektiv havbruksnæring, legger han til.

Les også: Marine Harvest satser på Marine Donut

- Lykkes vi med prosjekt «Pipefarm» vil vi kunne skape den teknologiske løsningen som gjør det mulig å se for seg en lukket havbruksteknologi som imøtekommer næringens krav til denne type produksjonsteknologi i sjø.Teknologien legger samtidig tilrette for en betydelig aktivitet for verftsindustrien, fordi disse anleggene er av en størrelse og art som bør gjøre dem godt tilpasset produksjon i Norge, sier konserndirektøren til kyst.no.