Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier det er viktig å ha et oppdatert regelverk. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier det er viktig å ha et oppdatert regelverk. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår helt ny forskrift for teknisk standard for akvakulturanlegg

Fiskeridirektoratet sender nå på høring et forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK22).

Publisert

- Utviklingen i havbruksnæringen skjer svært raskt, særlig innenfor teknologi. Det kan bidra til å løse flere av miljøutfordringene i næringen. Da er det viktig at forvaltningen henger med og legger til rette for denne utviklingen med et oppdatert regelverk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Fiskeridirektoratet foreslår en helt ny forskrift for teknisk standard for akvakulturanlegg. Rømt oppdrettslaks er vurdert å fortsatt være en trussel mot villaks til tross for mange gode tiltak de siste årene. De foreslåtte endringene vil bidra til bedre rømmingssikkerhet i alle akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag.

Gjennom erfaringer med rømmingshendelser og dagens NYTEK-forskrift har man sett at visse rømmingsårsaker er gjentagende, og det er på disse områdene at det foreslås innskjerpinger. Fiskeridirektoratet ønsker at næringen selv tar eierskap til regelverket og vil derfor gi næringen større fleksibilitet i valg av løsninger for å oppfylle krav enn de har fått tidligere. Regelverket skal gi klare rammer for næringen og gjøre det praktisk for Fiskeridirektoratet å føre tilsyn.

Mer detaljert informasjon og selve høringsforslaget finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside. 

Høringsfristen er 13. juli 2021.