Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt tips om fangst av regnbueørret fra oppdrett i Bjørnafjorden og i Øygarden. Etter funn av hull på en Lerøy not antas dette å være rømmingskilden.
Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt tips om fangst av regnbueørret fra oppdrett i Bjørnafjorden og i Øygarden. Etter funn av hull på en Lerøy not antas dette å være rømmingskilden.

Hull i not hos Lerøy i Austevoll

Etter kontroll av nøter ved lokalitet Naveide i Austevoll, har Lerøy Vest AS meldt fra til Fiskeridirektoratet om funn av hull i en merd.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside.

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt tips om fangster av rømt regnbueørret i Øygarden og Bjørnafjorden.

Les også: Funn av rømt regnbueørret i Austevoll i Vestland fylke

Den aktuelle merden i Austevoll inneholdt regnbueørret, og Fiskeridirektoratet knytter derfor de siste dagenes tips om fangst til denne hendelsen. 

- Lerøy Vest AS oppdaget dessverre hull i en not på havbrukslokaliteten Naveide i Austevoll torsdag kveld. Det er satt inn ekstra ressurser for å fange mest mulig av den rømte fisken og finne årsaken til rømmingen, sier Morten Fjæreide, daglig leder i Lerøy Vest, i en pressemelding.

Tilfeldig mulighet

Lerøy Vest hadde påbegynt inspeksjon av anlegget i forkant av en operasjon som skulle gjennomføres og hadde derfor ressurser på lokaliteten da de ble kontaktet av Fiskeridirektoratet om funn av rømt regnbueørret i området. De fikk derfor raskt lokaliserte hullet og dykker fikk tettet hullet umiddelbart. 

Daglig leder i Lerøy Vest, Morten Fjæreide sier det er satt inn ekstra ressurser til å finne både årsaken og den rømte fisken.
Daglig leder i Lerøy Vest, Morten Fjæreide sier det er satt inn ekstra ressurser til å finne både årsaken og den rømte fisken.

- Det er for tidlig å si noe om omfanget av rømmingen. Rømmingen er meldt til Fiskeridirektoratet og det er god dialog med direktoratet om videre håndtering av hendelsen. Vi har satt ut over 600 meter med garn innenfor det området vi har tillatelse til og venter nå på klarsignal fra Statsforvalteren slik at vi raskt kan iverksette gjenfangst i et større område, legger Lerøy til.

Videre skriver Lerøy at de har avtaler med  lokale fiskere og lover dusør på 250 kr pr. fisk som blir levert til dem. 

- Vi ber om at de som ønsker å beholde fisken selv gir oss beskjed om hvor mye fisk som er fanget. Det er svært viktig at de som ønsker å fiske etter den rømte fisken overholder reglene for fiske i området og orienterer seg om eventuelle endringer, skriver de.

- På største alvor

Lerøy har en egen miljø- og sikkerhetsgruppe som nå har satt i gang arbeidet med å finne årsaken til rømmingen for å tilegne seg informasjon om hvordan dette kunne skje og hvordan forhindre fremtidige tilfeller.

- Vi beklager og er lei oss for det som har skjedd. Vi gjør alt vi kan for å redusere skadeomfanget. Lerøy har en visjon om null rømming, og tar slike hendelser på største alvor, avslutter Fjæreide.