Oversiktsbilde av det nye RAS-anlegget på Fjæra tatt 23.april. Foto: Marine Harvest.

Tilbake i drift etter sykdom - vil ikke kommentere årsak

Det nye RAS-anlegget til Marine Harvest (MH) på Fjæra i Etne kommune er tilbake i full drift etter en bakteriesykdom førte til at to millioner yngel måtte destrueres. Årsaken til bakterieutbruddet vil selskapet enda ikke kommentere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Marine Harvest uttalte tidligere i år i en pressemelding at selskapet varslet Mattilsynet om høy dødelighet og sykdom ved settefiskanlegget deres i Fjæra, hvor de måtte desturere to millioner yngel grunnet sykdom i midten av mars.  

Prøver har påvist at den nyklekkede yngelen ble smittet av bakterien Yersinia ruckeri. Bakterien som kan forårsake høy dødelighet i fasen der fisken er i settefiskanlegget. Mattilsynet godkjente i mars at yngelen, som veide 0,38 gram, kunne destrueres.

Eivind Nævdal-Bolstad, kommunikasjonssjef i Marine Harvest. Foto: CF Wesenberg.

Pressekontakt Eivind Nævdal-Bolstad i MH sier at sammen med leverandører arbeider de for å endelig fastslå årsaken til situasjonen de opplevde tidligere i år.

- Utover at driften ved anlegget nå er normal, så kan vi dessverre ikke svare på alle detaljer knyttet til dette nå, forteller han.

Fakta om Fjæra:                         Anlegget i den lille bygda i Etne kommune er et av landets største og mest moderne resirkuleringsanlegg, og har fått tildelt konsesjon med tillatelse til å produsere 7,5 millioner 150 grams smolt.Anlegget genererer totalt 15 nye arbeidsplasser i en liten bygd, hvor det bare er seks fastboende.

I en tidligere pressemelding fra selskapet uttalte Marine Harvest at de ser svært alvorlig på hendelsen, og samarbeider nå med flere laboratorier og forskningsmiljø for å finne årsakssammenhenger og sporing av smitten som forårsaket sykdommen i anlegget.

Selskapet har sørget for leveranser av smolt fra andre anlegg, og hendelsen mener de vil derfor ikke påvirke selskapets produksjon.

Tilbake i normal drift

Nævdal-Bolstad opplyser at de har i samarbeid med deres leverandør og foretatt en del justeringer og tiltak som gjør at de igjen har normal drift i Fjæra.

- Den nye rognen ble satt inn i april, og vi planlegger utsett av smolten våren 2018. Vi nærmer oss ferdigstilling av hele anlegget. Anlegget er bygget i flere etapper, og alt skal stå ferdig til høsten, sier han. 

På Fjæra skal det produseres smolt til selskapets sjøanlegg i Hordaland, Rogaland og Agder.

Les også:

Nytt RAS-anlegg i Etne: Planlegger rogninnlegg i november

Enorm interesse for arbeid på nytt MH-anlegg

Ordførar ynskjer snuoperasjon for vill- og oppdrettslaks