Oversiktsbilde av det nye RAS-anlegget på Fjæra tatt 23.april. Foto: Marine Harvest.
Oversiktsbilde av det nye RAS-anlegget på Fjæra tatt 23.april. Foto: Marine Harvest.

Tilbake i drift etter sykdom - vil ikke kommentere årsak

Det nye RAS-anlegget til Marine Harvest (MH) på Fjæra i Etne kommune er tilbake i full drift etter en bakteriesykdom førte til at to millioner yngel måtte destrueres. Årsaken til bakterieutbruddet vil selskapet enda ikke kommentere.

Publisert

Marine Harvest uttalte tidligere i år i en pressemelding at selskapet varslet Mattilsynet om høy dødelighet og sykdom ved settefiskanlegget deres i Fjæra, hvor de måtte desturere to millioner yngel grunnet sykdom i midten av mars.  

Prøver har påvist at den nyklekkede yngelen ble smittet av bakterien Yersinia ruckeri. Bakterien som kan forårsake høy dødelighet i fasen der fisken er i settefiskanlegget. Mattilsynet godkjente i mars at yngelen, som veide 0,38 gram, kunne destrueres.

Eivind Nævdal-Bolstad, kommunikasjonssjef i Marine Harvest. Foto: CF Wesenberg.
Eivind Nævdal-Bolstad, kommunikasjonssjef i Marine Harvest. Foto: CF Wesenberg.

Pressekontakt Eivind Nævdal-Bolstad i MH sier at sammen med leverandører arbeider de for å endelig fastslå årsaken til situasjonen de opplevde tidligere i år.

- Utover at driften ved anlegget nå er normal, så kan vi dessverre ikke svare på alle detaljer knyttet til dette nå, forteller han.

Fakta om Fjæra:                         Anlegget i den lille bygda i Etne kommune er et av landets største og mest moderne resirkuleringsanlegg, og har fått tildelt konsesjon med tillatelse til å produsere 7,5 millioner 150 grams smolt.Anlegget genererer totalt 15 nye arbeidsplasser i en liten bygd, hvor det bare er seks fastboende.
Fakta om Fjæra:                         Anlegget i den lille bygda i Etne kommune er et av landets største og mest moderne resirkuleringsanlegg, og har fått tildelt konsesjon med tillatelse til å produsere 7,5 millioner 150 grams smolt.Anlegget genererer totalt 15 nye arbeidsplasser i en liten bygd, hvor det bare er seks fastboende.

I en tidligere pressemelding fra selskapet uttalte Marine Harvest at de ser svært alvorlig på hendelsen, og samarbeider nå med flere laboratorier og forskningsmiljø for å finne årsakssammenhenger og sporing av smitten som forårsaket sykdommen i anlegget.

Selskapet har sørget for leveranser av smolt fra andre anlegg, og hendelsen mener de vil derfor ikke påvirke selskapets produksjon.

Tilbake i normal drift

Nævdal-Bolstad opplyser at de har i samarbeid med deres leverandør og foretatt en del justeringer og tiltak som gjør at de igjen har normal drift i Fjæra.

- Den nye rognen ble satt inn i april, og vi planlegger utsett av smolten våren 2018. Vi nærmer oss ferdigstilling av hele anlegget. Anlegget er bygget i flere etapper, og alt skal stå ferdig til høsten, sier han. 

På Fjæra skal det produseres smolt til selskapets sjøanlegg i Hordaland, Rogaland og Agder.

Les også:

Nytt RAS-anlegg i Etne: Planlegger rogninnlegg i november

Enorm interesse for arbeid på nytt MH-anlegg

Ordførar ynskjer snuoperasjon for vill- og oppdrettslaks