Flakstadvåg laks AS er en av kun to produsenter i Norges som satser på økologisk laks. Foto: Flakstadvåg laks AS

Øko-laks gir igjen klingende mynt i kassen

Flakstadvåg Laks i Torsken kommune har økt både omsetning og driftsresultat de siste årene, og 2016 var ikke noe unntak. Daglig leder Roy Alapnes sier til kyst.no at høye laksepriser, samt den økologiske laksen deres gir gode resultater som tidligere år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Oppdrettsselskapet kan vise til en økning i omsetning på omlag 202,9 millioner kroner fra forrige år (318,5 millioner). Driftsresultat var i 2015 på 100,7 millioner og økte til 226,8 millioner, det tilsier en solid økning på cirka 126,1 millioner kroner.

Daglig leder Roy Alapnes sier til kyst.no at han er veldig fornøyd med resultatene, og er glad for at de kan øke omsetning og resultat for fjerde året på rad.

- Det er flere ting som spiller inn på de gode resultatene våre, mellom annet god overlevelse på både den økologiske laksen og den vanlige. Samtidig er det god innsats i alle ledd og vi har jo fått økt VTB (Bremnesmodellen) som vi har utnyttet, sier han. 

Daglig leder Roy Alapnes i Flakstadvåg Laks AS. Foto: privat.

Ikke minst peker han på de gode prisene som har vært i fjor. Dette sier han er spesielt på den vanlige laksen, men også den økologiske.

- Vi har klart å forbedre oss år for år. Vi har klart å øke produksjonen sakte men sikkert, spesielt innenfor den økologiske laksen vår.

Styret skriver i årsberetningen at arbeidsmiljøet er godt og totalt sykefravær utgjør 1,87 %. Det har heller ikke blitt rapportert om noen ulykker for selskapet.

Øko-laks er viktig for selskapet

Lakseprodusenten har både vanlig kommersiell og økologisk lakseproduksjon. I styrets årsberetning for regnskapsåret 2016 skriver de at videreutvikling av den økologiske lakseproduksjonen har også det siste året stått sentralt.

De melder at de i 2016 har hatt fokus på å videreutvikle og ytterligere forbedre driften på selskapets seks konsesjoner. I 2016 har andelen økologisk produksjon økt til over 30 %.

Alapnes sier dette er grunnet god etterspørsel. Han påpeker at etterspørselen er begrenset men ettersom det kun er Flakstadvåg Laks og Salmar som produserer denne typen laks karakteriserer han det som god etterspørsel.

- Det er selvsagt en mer krevende produksjon å produsere økologisk. Du må ha dobbelt så mange enheter for å produsere samme mengde, og andre regler å forholde deg til. Vi synes det er flott å kunne produsere økologisk, og vi får gode tilbakemeldinger på produktet vårt. Vi ser helt klart muligheter innenfor dette markedet fremover og ser helt klart verdien, sier han.

Lite lus og bedre rustet

Ambisjonene for 2017 sier han er å klare produksjonsmessig det samme som i 2016, og påpeker at prisene så langt i år har vært bedre enn i fjor. Noe som gjør at Falkstadvåg-sjefen har troen på like gode resultater i år.

Når det gjelder lakselus sier han at tallene hos dem så langt i 2017 har vært bra.

- Lusetallene er behagelige og vi har god kontroll. Vi føler vi er bedre rustet i år, ettersom vi har gjort flere investeringer blant annet i laser, rensefisk og skjørt, samt enkeltmerd-behandlinger. Dette gjør at vi har troen på at vi skal komme enda bedre ut av det i år, enn i fjor når det gjelder lus. 

Han sier det er litt tidlig å konkludere om effekten til Stingray laserne, men sier at trenden er positiv.

- Laserne er helt klart et godt bidrag i kampen mot lusen, sammen med rensefisken, sier Alapnes avslutningsvis.

Les også: – Flakstadvåg Laks satser på grønt lys

  • Flakstadvåg Laks driver matfiskproduksjon og slakting av laks og ørret i Torsken og Tranøy kommune.
  • Selskapet hadde ved utgangen av året seks kvinner ansatt hos seg, og er totalt 36 ansatte.
  • Sammen med datterselskapet Kvalitetsfisk AS og tilknyttede selskap Akvaprins AS og Søndre Torsken Boligutleie AS, inngår selskapet i konsernet Brødrene Karlsen Holding AS.